พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๓

0
510

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร

01.jpg
S__71491657.jpg
S__71491659.jpg
S__71491660.jpg
S__71491661.jpg
S__71491662.jpg