ทอดผ้าป่าสามัคคี เรารักมุกดาหาร ณ วัดป่าศรีสุมังค์วราราม

0
353

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เรารักมุกดาหาร ณ วัดป่าศรีสุมังค์วราราม ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร

289782.jpg
289783.jpg
289784.jpg
289785.jpg
289786.jpg
289787.jpg