โครงการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๒ – ๕ ปี ประจำปี ๒๕๖๓

0
805

๗ สิงหาคม​ ๒๕๖๓​ นางสุวรรณี​ ตั้งปณิธานนท์​ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร​ มอบหมายให้​ นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในโครงการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๒ – ๕ ปี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำสายทอง เทศบาลเมืองมุกดาหาร

017c1d5b69cb9a8938.jpg
021f0740c1d5e8d34e.jpg
03f397943bb6f4c7c4.jpg
04f40b52b63b682524.jpg
05f60b5b0b45a22b04.jpg
067e9dad3507585c1e.jpg