ประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร/ฝ่าย/งาน

0
131

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร/ฝ่าย/งาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร

S__70008887.jpg
S__70008888.jpg
S__70008889.jpg
S__70008891.jpg
S__70008892.jpg
S__70008894.jpg
S__70008895.jpg