พิธีมอบเช๊คช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล ที่ประสบวาตภัย

0
207

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบเช๊คช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล ที่ประสบวาตภัย ณ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมุกดาหาร

492631.jpg
492632.jpg
492633.jpg
492634.jpg
492635.jpg
492636.jpg