พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓

0
250

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร/ฝ่าย/งาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุม ๒๕๐ ปี มุกดาหาร จ.มุกดาหาร

216462.jpg
216463.jpg
216464.jpg
451111.jpg
1056833.jpg