ตรวจสอบร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อตรวจสอบแนะนำ ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถ

0
439

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๓๐ น .เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบได้นำเจ้าหน้าที่เทศกิจ บูรณาการร่วมสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร เจ้าหน้าฝ่ายปกครอง อ.เมืองมุกดาหารและเจ้าหน้าที่ขนส่งมุกดาหาร ร่วมกันออก ตรวจสอบร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อตรวจสอบแนะนำ ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถ และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้ซ่อมรถหรือกระทำการใดๆ บนทางเท้ากีดขวางการจราจร ไม่ดัดแปลงแต่งซิ่งรถหรือใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีมาตรฐาน มอก.ให้กับลูกค้าผู้มาใช้บริการ ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร

427128.jpg
427130.jpg
427134.jpg
427136.jpg
427139.jpg
427141.jpg