ปฏิบัติการบูรณาการร่วม ออกปฏิบัติการตรวจและให้คำแนะนำร้านขายอาหาร ในห้วงของการเฝ้าระวังการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID – 19

0
146

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับชุดปฏิบัติการบูรณาการร่วม ออกปฏิบัติการตรวจและให้คำแนะนำร้านขายอาหาร ในห้วงของการเฝ้าระวังการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร

350204.jpg
350207.jpg
350209.jpg
350210.jpg
S__7651389.jpg
S__7651398.jpg