ทำการฉีดล้างตลาดสดเทศบาล ๑ ตลาดสดเทศบาล ๒

0
148

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายงานรักษาความสะอาดและงานป้องกัน ทำการฉีดล้างตลาดสดเทศบาล ๒ พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID – 19

001.jpg
01.jpg
53691.jpg
53700.jpg
53728.jpg
53731.jpg
53733.jpg