งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลฯ และกองช่าง เร่งสำรวจบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายและเร่งให้ความช่วยเหลือต่อไป

0
261

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ได้เกิดพายุฤดูร้อน มีลูกเห็บตกและฟ้าผ่า ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลฯ และกองช่าง เร่งสำรวจบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายและเร่งให้ความช่วยเหลือต่อไป

17601.jpg
17604.jpg
194827.jpg
194828.jpg
194829.jpg
257423.jpg
257426.jpg
S__21102609.jpg
timeline_20200422_170300.jpg