ให้คำแนะนำพ่อค้าแม่ค้า ประชาชน ที่ตลาดเทศบาล ๒ และตลาดสิริพร ให้ตระหนักในการป้องกันระมัดระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

0
111

๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมชุดเทศกิจออกตรวจสอบ ให้คำแนะนำพ่อค้าแม่ค้า ประชาชน ที่ตลาดเทศบาล ๒ และตลาดสิริพร ให้ตระหนักในการป้องกันระมัดระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัย

01.jpg
02.jpg
229138.jpg
229140.jpg
229142.jpg
229147.jpg