ได้รับมอบชุดเสื้อกันฝนจาก นายจักรกฤษ จักรกลบริษัท J.P.M shipping เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใส่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

0
368

๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ได้รับมอบชุดเสื้อกันฝนจาก นายจักรกฤษ จักรกลบริษัท J.P.M shipping เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใส่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ณ บริเวณหน้าอาคารเทศบาลเมืองมุกดาหาร

01eea3f8a864449d09.jpg
S__66142237.jpg
S__66142238.jpg
S__66142239.jpg
S__66142240.jpg
S__66142241.jpg