ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดราตรี เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

0
128

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนการบริหาร/ฝ่าย/งาน พนักงานเทศบาล ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป ในการปฏิบัติการฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดราตรี เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

01.jpg
02.jpg
04.jpg
92578.jpg
92580.jpg
178344.jpg
178345.jpg
178346.jpg