การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ และศูนย์บัญชาการ COVID – ๑๙

0
354

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ และศูนย์บัญชาการ COVID – ๑๙ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

01.jpg
02.jpg
03.jpg