ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

0
223

๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ที่มาศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และผู้นำชุมชน ซึ่งการต้อนรับเป็นไปด้วยสำเร็จความเรียบร้อย

22b1dbfb4bed3f99f20a0f362b8d03e2.jpg
225de70c7a14ee412fc5be970e50fce9.jpg
0cfb5f32c28d69a3aa89ac97000a4bc3.jpg
0a4e1db7d50549381b2bb769a8922e13.jpg
bff6de723ff413bde6d589df6d7883c9.jpg
24fa50e8d9c5fcd91b2710806a1529ac.jpg