ลงตรวจพื้นที่ กรณีประชาชนร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ว่าคลองระบายน้ำ คลองร่องปอ ข้างธนาคารกรุงไทย สาขาถนนพิทักษ์พนมเขต มีกระสอบทรายและเศษขยะอุดตัน อาจทำให้น้ำระบายไม่ทันเกิดน้ำท่วมขัง

0
32

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะ ลงตรวจพื้นที่ กรณีประชาชนร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ว่าคลองระบายน้ำ คลองร่องปอ ข้างธนาคารกรุงไทย สาขาถนนพิทักษ์พนมเขต มีกระสอบทรายและเศษขยะอุดตัน อาจทำให้น้ำระบายไม่ทันเกิดน้ำท่วมขัง พร้อมนี้ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ได้มอบหมายนายพยุงพงษ์ บุญเติม รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารและด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายเทศมนตรีเมืองมุกดาหารพร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับการตรวจพร้อมดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

01.jpg
98599.jpg
98600.jpg
98845.jpg
98846.jpg
98847.jpg
98849.jpg
98850.jpg
98857.jpg
98858.jpg