ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลัดหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

0
1363

๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ด.ต.วิเชียร​ พรมจันทร์​ รองนายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลัดหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น ๔ เทศบาลเมืองมุกดาหาร

01.jpg
IMG_7988.jpg
IMG_8000.jpg
IMG_8013.jpg
IMG_8035.jpg
IMG_8048.jpg