งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

0
230

๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนและบุตรหลานได้มาร่วมงานในวันนี้เป็นจำนวนมาก

01.jpg
02.jpg
03.jpg
S__3145755.jpg
S__3145758.jpg
S__3145761.jpg
S__3145762.jpg
S__3145763.jpg