กลุ่มตัวแทน ตลาดอีนโดจีนมุกดาหาร มากราบขอพรปีใหม่ จากนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

0
232

๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. กลุ่มตัวแทน ตลาดอีนโดจีนมุกดาหาร มากราบขอพรปีใหม่ จากนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และขอบคุณที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้จัดสถานที่จำหน่ายสินค้า ตลอดจน ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในทุกๆด้านให้กับชาวตลาดอินโดจีน เป็นอย่างดี และในโอกาสนี้ ได้กราบขอพร จากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ในโอกาสที่ได้มาร่วมประชุม คณะทำงาน ศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.)เทศบาลเมืองมุกดาหาร ในวันนี้

14923.jpg
14924.jpg
14925.jpg
14926.jpg
14927.jpg
14928.jpg