พิธีเปิดงานกาชาดและงานของดี ๒๕๐ ปี จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๓

0
240

๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธีเปิดงานกาชาดและงานของดี ๒๕๐ ปี จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

01.jpg
S__44720133.jpg
S__44720135.jpg
S__44720136.jpg
S__44720137.jpg
S__44720138.jpg
S__44720139.jpg
S__44720140.jpg
S__44720141.jpg
S__44720142.jpg
S__44720143.jpg