ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

0
277

๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร และหัวหน้าฝ่าย/งาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

97875.jpg
97847.jpg
97848.jpg
97849.jpg
97853.jpg
97858.jpg
97861.jpg