กิจกรรมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B,C ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง

0
364

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองมุกดาหารร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B,C ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อเป็นการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยเพื่อเข้าสู่กระบวนการการรักษาที่ถูกต้องรวดเร็ว ลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งในตับ

01.jpg
02.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
033.jpg