มอบจักรยาน จำนวน ๑๐ คัน ให้กับกาชาดจังหวัดมุกดาหาร​ ใน “วันรวมน้ำใจ ชาวมุกดาหาร” ประจำปี ๒๕๖๓

0
119

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฯ มอบจักรยาน จำนวน ๑๐ คัน ให้กับกาชาดจังหวัดมุกดาหาร​ ใน “วันรวมน้ำใจ ชาวมุกดาหาร” ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร

01.jpg
02.jpg