ประชุมซักซ้อม พนักงานเจ้าหน้าที่​อปพร. สังกัดฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย เหตุความไม่สงบเรียบร้อย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓

0
369

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร​ ให้นโยบายและสั่งการให้ นายอดุล ศิริมันต์ หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้ประชุมซักซ้อม พนักงานเจ้าหน้าที่​อปพร. สังกัดฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ประกอบด้วย​ ​๒​งาน คือ
๑.งานเทศกิจ
๒.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย เหตุความไม่สงบเรียบร้อย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ตลอด​ ๒๔​ชม.อย่างเคร่งครัด

0147e348e687a9562d.jpg
5397.jpg
5398.jpg
5399.jpg
5400.jpg
5401.jpg
5402.jpg