พิธีปิดโครงการฝึกอบรมกีฬาฟุตบอลให้เด็กและเยาวชน เพื่อห่างไกลยาเสพติด

0
124

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ได้มอบหมายให้ ด.ต วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมกีฬาฟุตบอลให้เด็กและเยาวชน เพื่อห่างไกลยาเสพติด ชมรมฟุตบอลศรีพัฒนา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้ดำเนินการให้กับเยาวชน เพื่อห่างไกลยาเสพติดและการติดเกมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในโครงการ และมีกิจกรรมสรุปผลงานของเยาวชน ให้ชมก่อนปิดพิธี

S__17285139.jpg
S__17285141.jpg
S__17285142.jpg
S__17285143.jpg
S__17285144.jpg
S__17285145.jpg
S__17285146.jpg
S__17285147.jpg