ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

0
177

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ณ วัดหลักสอง ชุมชนศรีพัฒนา ๑ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาร และประธานชุมชน ให้การต้อนรับ ซึ่งมาดูงานในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg