ประชุมให้นโยบาย และซักซ้อมการวางกำลังเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ บริการและอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะมาลอยกระทงในเขตเทศบาล

0
199

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรี และนายอดุล ศิริมันต์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ร่วมประชุมให้นโยบาย และซักซ้อมการวางกำลังเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ บริการและอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะมาลอยกระทงในเขตเทศบาล เช่น จุดลงลอยกระทง ที่ท่าน้ำแม่น้ำโขง หน้าวัดศรีบุญเรือง /จุดลอยกระทง ท่าน้ำห้วยแข้วัดป่าศรัทธาธรรม /จุดท่าน้ำวัดศรีมงคลเหนือ ฯลฯ

01.jpg
02.jpg
03.jpg
1022809.jpg
1022810.jpg
1022811.jpg
1022812.jpg
1022813.jpg