การประชุม คณะ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร หัวหน้าฝ่าย/งาน ทั้งนี้ ได้กล่าวให้โอวาทและมอบถ้วยรางวัล ให้กับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดคำสายทอง ที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗

0
201

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม คณะ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร หัวหน้าฝ่าย/งาน ทั้งนี้ ได้กล่าวให้โอวาทและมอบถ้วยรางวัล ให้กับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดคำสายทอง ที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗ รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา และให้นโยบายประชาสัมพันธ์สื่อต้านโกง (สติกเกอร์”ต้านโกง”) พร้อมกับทำสัญลักษณ์ต่อต้านโกง เพื่อให้ตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเจ้าหน้าที่รัฐตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลฯ

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg