ประมวลภาพ เทศกาลออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

0
197

ประมวลภาพ เทศกาลออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ และประเพณีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระหว่าง วันที่ ๑๑ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ตลาดอินโดจีน เทศบาลเมืองมุกดาหาร

01319299255b9215a8.jpg
02cbf7e1466c6d988a.jpg
03abc6bfc1cfbf57b2.jpg
04f1631d2045cad7b2.jpg
05ad531bacd486b67f.jpg
06332140c1526ede49.jpg
07139780ab0cab6a6f.jpg
08ee18aff471dd35f1.jpg
09662e4c10e4cda189.jpg
10e04824e2b744a120.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg