ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อสมทบช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

0
130

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ และหัวหน้าส่วนฯ เป็นตัวแทนเทศบาลฯ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้กับ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อสมทบช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

01.jpg
02.jpg
03.jpg