งานแถลงข่าวการบูรณาการจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

0
123

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. กลุ่มจังหวัดสนุก (ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร นครพนมและมุกดาหาร)
โดยจังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร จัดงานแถลงข่าวการบูรณาการจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องแม่มูล โรงแรมริเวอร์ซิตี้ จังหวัดมุกดาหาร

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg