การอบรมโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ปี ๒๕๖๒ สำหรับผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร และได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

0
218

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ได้มอบหมายให้ ดต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ปี ๒๕๖๒ สำหรับผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร และได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมในพิธีเปิดการอบรมฯ ณ อาคารฝ่ายป้องกัน ฯ เทศบาลเมืองมุกดาหาร

01bf5f42efe6073673.jpg
028a30144c0d8e36e7.jpg
030258d655c62550cd.jpg
04c635467c5c8d35d5.jpg
05307a5273b876b49c.jpg
064cbbb543bf2538dd.jpg
077295131e9acb3d49.jpg
08b64c3bad6b7fd300.jpg