ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบ

0
364