มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

[embeddoc url=”http://muangmuk.go.th/wp-content/uploads/2019/08/มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ-2.pdf” download=”all”]