มาตรการป้องกันการรับสินบน

[embeddoc url=”http://muangmuk.go.th/wp-content/uploads/2019/08/มาตรการป้องกันการรับสินบน-3.pdf” download=”all”]