การเก็บค่าจอดรถที่วัดยอดแก้วศรีวิชัยแพงเกินควร

กระดานกระทู้ (ถาม-ตอบ)หมวดหมู่: อื่นๆการเก็บค่าจอดรถที่วัดยอดแก้วศรีวิชัยแพงเกินควร
Ram Promsoda asked 3 ปี ago

ตลาดอินโดจีนจุดท่องเที่ยวเชิงเศษฐกิจที่สำคัญของเมืองมุกดาหาร ซึ่งในปัจจุบันไม่มีลานจอดรถสำหรับนักเที่ยวเที่ยวที่มาเยี่ยมชมซื้อสินค้า แต่อาศัยจอดรถในบริเวณวัดต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตลาดอินโดจีน ซึ่งวัดบางแห่ง (วัดยอดแก้วศรีวิชัย) มีการเก็บค่าจอดรถต่อคันที่ 20 บาท ซึ่งถือว่าแพงเกินควรเนื่องจากวัดเป็นสถานที่สาธารณะ การจัดเก็บค่าจอดรถควรจะเหมาะสมกับอัตราค่าแรงขั้นต่ำเมืองมุกดาหาร (323 บาท) (20 บาท เท่ากับ 6.19% ไม่ควรเกิน 1 %)