หน้าแรก  |  เข้าสู่ระบบ     Mail login


วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
หน้าแรก | แนะนำเทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ผลงานกิจกรรม | ร้องทุกข์ | ติดต่อ

แนะนำเทศบาล

วิสัยทัศน์และภารกิจ

ѭѡɳ

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
ç¹ѧѴ
โครงสร้างการบริหาร

ทำเนียบนายกเทศมนตรี

ทำเนีบปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดจัดซื้อจัดจ้าง
ประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
ผลงานกิจกรรม
ผลงานกิจกรรม
ͻЪҪ
กฏหมายน่ารู้
ร้องทุกข์
สถานที่น่าสนใจ
ความรู้ / บทความ
ԧʹ
ติดต่อ

 


ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร ให้ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเฉพาะตำแหน่ง
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร ให้ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเฉพาะตำแหน่ง

อ่านต่อ...
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

ดาวนโหลด
อ่านต่อ...
การรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร
ประกาศ เทศบาลเมืองมุกดาหาร
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร
อ่านต่อ...
การจัดกิจกรรม

การจัดกิจกรรม "วันรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559"
ในวันพุธ ที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ อาคารฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
อ่านต่อ...
ดูทั้งหมด 

นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

Facebook เทศบาลเมืองมุกดาหาร

งานประเพณีแห่เเทียนเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคในเขตเทศบาลเมืองมุกดหาร

โครงการศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัย

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70

มอบเงินผู้สูงอายุประจำเดือน มิถุนายน 2559

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 9

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 8

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 6

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 7

ดูทั้งหมด


ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องน้ำตลาดสดเทศบาล 2
      กำหนดยื่นซองวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2559 และเปิดซองในวันที่ 5 สิงหาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางเดิน – วิ่งสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (หนองนาบึง)
      กำหนดยื่นซองวันที่ 18 เม.ย. 2559 ถึงวันที่ 2 พ.ค. 2559 และเปิดซองในวันที่ 3 พ.ค. 2559

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยพลธิราช
      กำหนดยื่นซองวันที่ 4 มีนาคม 2559 และเปิดซองในวันที่ 18 มีนาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยศรีนาแก้ว
      กำหนดยื่นซองวันที่ 25 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 5 ก.พ. 2559 และเปิดซองในวันที่ 9 ก.พ. 2559

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะ 4 ประตู
      กำหนดยื่นซองวันที่ 25 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 5 ก.พ. 2559 และเปิดซองในวันที่ 9 ก.พ. 2559

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
      กำหนดยื่นซองวันที่ - และเปิดซองในวันที่ -


ดูทั้งหมด
 


บ่นกันจัง ร้องเรียนกันทำไม  
ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนซอยกลิ่นปทุมทิพย์ดับมืด  
เหม็นขี้หมู  
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด เสียหาย  
ไฟส่องสว่างถนน ชำรุด ซอย ห้าแยก1  
ถนนในเขตเทศบาล  
ควันปิ้งไก่ คอหมูยาง ร้านส้มตำ หน้าเรือนจำ  
เจ้าหน้าที่เสียงดังโวยวายที่อาคารท่าเทียบเรือ  
ตาดแคนซ.3 มีการทำคลองระบายน้ำ  
เงินเดือนพนักงานจ้างเหมาบริการ เมษายน 59  
ถนนตาดแคน ซอย 3 สกปรกมีฝุ่นละอองมาก  
ถูกรบกวนจากรถขนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง  

เพิ่มข้อร้องทุกข์ | ดูข้อร้องทุกทั้งหมด

 กฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน...!! (16-01-57)
กฎหมายคืออะไร    คำจำกัดความของ กฎหมาย หมายถึงคำสั่งหรือข้อบังคับความประพฤติของมนุษย์  ซึ่งผู้มีอำนาจสูงสุด หรือรัฏฐาธิปัตย์เป็นผู้ อ่านต่อ...
(AEC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คืออะไร ???

 

อ่านต่อ...

ไข้มาลาเรีย
ลักษณะทั่วไป

    มาลาเรีย (ไข้มาลาเรีย ไข้จับสั่น ไข้ป่า ) ยังคงเป็นโรคที่พบได้บ่อยในบ้านเรา มักพบในบริเวณที่เป็นป่าเขา จึงพบได้แทบทุกภ อ่านต่อ...
โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร ?


    โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ ไวรัส (Rabies) ทำให้เก อ่านต่อ...


ดูทั้งหมด