หน้าแรก  |  เข้าสู่ระบบ     Mail login


วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558
หน้าแรก | แนะนำเทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ผลงานกิจกรรม | ร้องทุกข์ | ติดต่อ

แนะนำเทศบาล

วิสัยทัศน์และภารกิจ

ѭѡɳ

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
ç¹ѧѴ
โครงสร้างการบริหาร

ทำเนียบนายกเทศมนตรี

ทำเนีบปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดจัดซื้อจัดจ้าง
ประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
ผลงานกิจกรรม
ผลงานกิจกรรม
ͻЪҪ
กฏหมายน่ารู้
ร้องทุกข์
สถานที่น่าสนใจ
ความรู้ / บทความ
ԧʹ
ติดต่อ

 


ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การยื่นแบบรายการแห่งทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การยื่นแบบรายการแห่งทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำ พ.ศ.2559
ตา
อ่านต่อ...
กำหนดการจัดกิจกรรมในงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษามหากฐิน ประจำปี 2558

กำหนด การจัดกิจกรรมในงานประเพณีแข่งเรืออกพรรษามหากฐิน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2558

ณ บริเวณตลาดอินโดจีนริมฝั่งโขง อ่านต่อ...

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้ในการเสนอราคาโครงการซื้อรถโดยสาร (รถตู้)
เรื่อง  ขอเปลี อ่านต่อ...
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ


ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหา อ่านต่อ...

ดูทั้งหมด 

นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

Facebook เทศบาลเมืองมุกดาหาร

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์

พิธีเปิดงานกีฬาสีโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต) ประจำปี 2558

ประชุมเตรียมงานปีใหม่

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558

โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ชุมชนเมืองใหม่ 2

พิธีเปิดงานกีฬาสีโรงเรียนทีโอเอวิทยา ประจำปี 2558

สัปดาห์รณรงค์วันเอดส์โลก

โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ชุมชนนาโปน้อย ชุมชนนาโปกลาง และชุมชนนาโปใหญ่

โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ชุมชนเขามโนรมย์ และชุมชนคำภูเงิน

ดูทั้งหมด


สอบราคาโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้วยสื่อเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
      กำหนดยื่นซองวันที่ 18 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น ๔ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

สอบราคาโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้วยสื่อเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
      กำหนดยื่นซองวันที่ 18 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น ๔ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

สอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
      กำหนดยื่นซองวันที่ 18 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น ๔ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

สอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
      กำหนดยื่นซองวันที่ 18 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น ๔ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้ายด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
      กำหนดยื่นซองวันที่ ซื้อแบบวันที่ 18 ก.ย. 2558 ถึง 28 ก.ย. 2558 กำหนดยื่นซองในวันที่ 6 ต.ค. 2558 เวลา 10.00 น.ถึง 11.00 น. ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น 2 และเปิดซองในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 10.30 น. ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น 2

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
      กำหนดยื่นซองวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ งานแผนงานและโครงการ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร หรือห้องปฏิบัติการ POC สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลเมืองมุกดาหาร ณ ห้องปฏิบัติการ POC จังหวัดมุกดาหาร


ดูทั้งหมด
 


รบกวนควันไฟจากเผาขยะหลังบ้านนายยกเทศมนตรีมุกดาหาร ปัญหาเดิม ที่ไม่เห็นแก้  
การสร้างร้วกำแพงรุกล้ำถนนหมู่บ้าน  
การสร้างร้วกำแพงรุกล้ำถนนหมู่บ้าน  
แจ้งปัญหาไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง  
แจ้งปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟส่องสว่างรริมถนน)  
ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีผู้เอากระถางดอกไม้ออกมาวางพื้นถนน  
ส้วมเต็ม อยากได้เบอร์ติดต่อรถสูบส้วมครับ  
กรุณาเก็บสายไฟที่โดนไฟไหม้  
น้ำขัง  
รถสิบล้อบรรทุกดินวิ่งเข้าออกในซอยนิติรัฐ  
รถสิบล้อบรรทุกดินวิ่งเข้าออกในซอยนิติรัฐ  
ไฟฟ้าส่องทาง ถ. พุทธเจริญดับ มาหลายสัปดาห์ ทางมืดมากๆ ช่วยด้วยค่ะ  

เพิ่มข้อร้องทุกข์ | ดูข้อร้องทุกทั้งหมด

 กฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน...!! (16-01-57)
กฎหมายคืออะไร    คำจำกัดความของ กฎหมาย หมายถึงคำสั่งหรือข้อบังคับความประพฤติของมนุษย์  ซึ่งผู้มีอำนาจสูงสุด หรือรัฏฐาธิปัตย์เป็นผู้ อ่านต่อ...
(AEC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คืออะไร ???

 

อ่านต่อ...

ไข้มาลาเรีย
ลักษณะทั่วไป

    มาลาเรีย (ไข้มาลาเรีย ไข้จับสั่น ไข้ป่า ) ยังคงเป็นโรคที่พบได้บ่อยในบ้านเรา มักพบในบริเวณที่เป็นป่าเขา จึงพบได้แทบทุกภ อ่านต่อ...
โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร ?


    โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ ไวรัส (Rabies) ทำให้เก อ่านต่อ...


ดูทั้งหมด