หน้าแรก  |  เข้าสู่ระบบ     Mail login

เชิญเที่ยวงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษามหากฐิน "สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ" 8-14 ตุลาคม 2557 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เขื่อนริมโขง ตลาดอินโดจีน เทศบาลเมืองมุกดาหาร
วันที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557
หน้าแรก | แนะนำเทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ผลงานกิจกรรม | ร้องทุกข์ | ติดต่อ

แนะนำเทศบาล

วิสัยทัศน์และภารกิจ

ѭѡɳ

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
ç¹ѧѴ
โครงสร้างการบริหาร

ทำเนียบนายกเทศมนตรี

ทำเนีบปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดจัดซื้อจัดจ้าง
ประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
ผลงานกิจกรรม
ผลงานกิจกรรม
ͻЪҪ
กฏหมายน่ารู้
ร้องทุกข์
สถานที่น่าสนใจ
ความรู้ / บทความ
ԧʹ
ติดต่อ


กำหนดการจัดกิจกรรมในงานประเพณีแข่งเรืออกพรรษามหากฐิน ประจำปี 2557
กำหนดการจัดกิจกรรมในงานประเพณีแข่งเรืออกพรรษามหากฐิน ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 8-14 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณตลาดอินโดจีนริมฝั่งโขงมุกดาหาร เทศบาลเมือง
อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานบริหารของเทศบาล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานบริหารของเทศบาล
Download
อ่านต่อ...
ประกาศกองช่าง เทศบาลเมืองมุกดาหาร
ประกาศกองช่าง เทศบาลเมืองมุกดาหาร
บุคคลใดมีความประสงค์จะขออนุญาตยื่นคำร้องปลูกสร้าง
ที่อยู่อาศัย จะต้องดำเนินการดังนี้

1. เตรียมสำ
อ่านต่อ...
ประกาศ เทศบาลเมืองมุกดาหารรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อเปลี่ยนเป็นสายงานบริหารของเทศบาล
ดาวน์ โหลด ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อเปลี่ยนเป็นสายงานบริหารของเทศบาล
อ่านต่อ...
ดูทั้งหมด 

นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

Facebook เทศบาลเมืองมุกดาหาร

วันออกพรรษา ๘ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เปิดเมืองปั่น 2014 CAR FREE DAY

ประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่สอง ประจำปี2557

ประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี2557

ศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองมุกดาหารต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จังหวัดสุรินทร์

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ จัดระเบียบผู้ประกอบการร้านค้า ตลาดสดเทศบาล ๑

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ จัดระเบียบผู้ประกอบการร้านค้า ตลาดราตรี

ดูทั้งหมด


สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แยกถนนพิทักษ์พนมเขต (ข้างร้านคนเห็น)
      กำหนดยื่นซองวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเปิดซองในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น ๔ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดนิรมิต)
      กำหนดยื่นซองวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเปิดซองในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น ๔ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลือคำหาญ ๑
      กำหนดยื่นซองวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเปิดซองในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น ๔ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเหมสุข เชื่อมซอยศรีประเสริฐ ๒
      กำหนดยื่นซองวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเปิดซองในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น ๔ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาดแคน ๑๖
      กำหนดยื่นซองวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเปิดซองในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น ๔ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนคำสายทองวิทยา
      กำหนดยื่นซองวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเปิดซองในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น ๔ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร


ดูทั้งหมด
 


การเผาขยะ  
การเผาขยะ  
การจัดเต๊นอาหารริมโขง(งานแข่งเรือวันที่8ที่จะถึงนี้)  
ถึง คุณแม่ค้าตลาดราตรี   
ไฟฟ้าแสงสว่างถนนศรีประเสริฐและซอยกิ่งคำวงค์ดับมา2วันแล้ว  
แม่ค้าขาจรขายตัดราคา  
เก็บขยะ  
อาคารสร้างใหม่ไม่ทำท่อระบายน้ำทิ้ง  
ต้นไม้ข้างถนนรกรุงรังมากๆ  
ถังขยะหาย แถมยังปักป้ายห้ามทืิ้งของเทศบาลอีกแล้วจะให้ทิ้งที่ไหน  
คนตัดหญ้าเกาะกลางถนนแกว่งเครื่องตัดหันไปหันมาโดยไม่ปิดเครื่อง  
คนเก็บขยะทิ้งขยะผิดที่ ทำให้บ้านเมืองสกปรก  

เพิ่มข้อร้องทุกข์ | ดูข้อร้องทุกทั้งหมด

 



กฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน...!! (16-01-57)
กฎหมายคืออะไร    คำจำกัดความของ กฎหมาย หมายถึงคำสั่งหรือข้อบังคับความประพฤติของมนุษย์  ซึ่งผู้มีอำนาจสูงสุด หรือรัฏฐาธิปัตย์เป็นผู้ อ่านต่อ...
(AEC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คืออะไร ???

 

อ่านต่อ...

ไข้มาลาเรีย
ลักษณะทั่วไป

    มาลาเรีย (ไข้มาลาเรีย ไข้จับสั่น ไข้ป่า ) ยังคงเป็นโรคที่พบได้บ่อยในบ้านเรา มักพบในบริเวณที่เป็นป่าเขา จึงพบได้แทบทุกภ อ่านต่อ...
โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร ?


    โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ ไวรัส (Rabies) ทำให้เก อ่านต่อ...


ดูทั้งหมด