หน้าแรก  |  เข้าสู่ระบบ     Mail login


วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558
หน้าแรก | แนะนำเทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ผลงานกิจกรรม | ร้องทุกข์ | ติดต่อ

แนะนำเทศบาล

วิสัยทัศน์และภารกิจ

ѭѡɳ

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
ç¹ѧѴ
โครงสร้างการบริหาร

ทำเนียบนายกเทศมนตรี

ทำเนีบปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดจัดซื้อจัดจ้าง
ประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
ผลงานกิจกรรม
ผลงานกิจกรรม
ͻЪҪ
กฏหมายน่ารู้
ร้องทุกข์
สถานที่น่าสนใจ
ความรู้ / บทความ
ԧʹ
ติดต่อ


ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ


ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหา อ่านต่อ...

การประกวดมิสอินโดจีน ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยท่านสุวรรณี  ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ขอเชิญสาวงาม
สมัคร
อ่านต่อ...
ประกาศ เทศบาลเมืองมุกดาหารรับสมัครสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหรือผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล
ประกาศ เทศบาลเมืองมุกดาหารรับสมัครสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหรือผู้ช่วยคร อ่านต่อ...
กำหนดการจัดกิจกรรมในงานประเพณีแข่งเรืออกพรรษามหากฐิน ประจำปี 2557
กำหนดการจัดกิจกรรมในงานประเพณีแข่งเรืออกพรรษามหากฐิน ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 8-14 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณตลาดอินโดจีนริมฝั่งโขงมุกดาหาร เทศบาลเมือง
อ่านต่อ...
ดูทั้งหมด 

นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

Facebook เทศบาลเมืองมุกดาหาร

เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดการอบรมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1 / 2558

วันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แห่งชาติ

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

วันท้องถิ่นไทย

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมยุทธวิธีและเสริมสร้างความปรองดอง อาสาสมัครตำรวมชุมชน เทศบาลเมืองมุกดาหาร

ประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร (ครั้งแรก)

พิธีมอบบ้านราษฎรยากจน

เทศบาลเคลื่อนที่

ต้อนรับ อบต.สุขไพบูลย์ จังหวัดนครราชสีมา

ดูทั้งหมด


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
      กำหนดยื่นซองวันที่ *ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างระหว่างวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๒ และเปิดซองในวันที่ *เสนอราคาวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๒

สอบราคาโครงการซื้อที่ดินเพื่อรองรับการขยายโรงฆ่าสัตว์และงานสัตว์แพทย์
      กำหนดยื่นซองวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิกองคลัง เทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลเมืองมุกดาหาร ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.ซอยตาดแคน 23 (ช่วงที่ 2)
      กำหนดยื่นซองวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเปิดซองในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น ๔ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

สอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งในชุมชน
      กำหนดยื่นซองวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลเมืองมุกดาหาร ณ ห้องปฏิบัติการ POC สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น ๔ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร รถตู้ ขนาด ๑๑ ที่นั่ง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒ )
      กำหนดยื่นซองวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๒ และเปิดซองในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๑ ที่นั่ง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
      กำหนดยื่นซองวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๒ และเปิดซองในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ .ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ .น. ถึง เวลา ๑๐.๓๐ น.


ดูทั้งหมด
 


การจัดระเบียบล็อคหรือแผงขายของ  
ขยะ  
ถนน ดำรงค์มุกดาชำรุท เป็นหลุมขนานใหญ่  
ไฟฟ้าถนน  
ความเดือดร้อนจากควันเผาปลา  
นายกช่วยดูให้หน่อยค่ะ ร้องเรียนไป 2 เดือนแล้วเงียบ  
ขยะล้นทุกที่ ขอถังขยะเพิ่ม  
ขยะล้นทุกที่ ขอถังขยะเพิ่ม  
รบกวนควันไฟจากเผาขยะหลังบ้านนายยกเทศมนตรีมุกดาหาร  
ปัญหาข้างบ้านเสียงดังตอนกลางคืนทุกวัน  
ขอให้กวดขันเรื่องการจุดพลุไฟ ช่วงวันไหว้ตรุษจีน  
การรับฝากจอดรถงานกาชาดหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรมุกดาหาร  

เพิ่มข้อร้องทุกข์ | ดูข้อร้องทุกทั้งหมด

 กฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน...!! (16-01-57)
กฎหมายคืออะไร    คำจำกัดความของ กฎหมาย หมายถึงคำสั่งหรือข้อบังคับความประพฤติของมนุษย์  ซึ่งผู้มีอำนาจสูงสุด หรือรัฏฐาธิปัตย์เป็นผู้ อ่านต่อ...
(AEC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คืออะไร ???

 

อ่านต่อ...

ไข้มาลาเรีย
ลักษณะทั่วไป

    มาลาเรีย (ไข้มาลาเรีย ไข้จับสั่น ไข้ป่า ) ยังคงเป็นโรคที่พบได้บ่อยในบ้านเรา มักพบในบริเวณที่เป็นป่าเขา จึงพบได้แทบทุกภ อ่านต่อ...
โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร ?


    โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ ไวรัส (Rabies) ทำให้เก อ่านต่อ...


ดูทั้งหมด

Modify by iParnz