หน้าแรก  |  เข้าสู่ระบบ     Mail login


วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558
หน้าแรก | แนะนำเทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ผลงานกิจกรรม | ร้องทุกข์ | ติดต่อ

แนะนำเทศบาล

วิสัยทัศน์และภารกิจ

ѭѡɳ

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
ç¹ѧѴ
โครงสร้างการบริหาร

ทำเนียบนายกเทศมนตรี

ทำเนีบปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดจัดซื้อจัดจ้าง
ประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
ผลงานกิจกรรม
ผลงานกิจกรรม
ͻЪҪ
กฏหมายน่ารู้
ร้องทุกข์
สถานที่น่าสนใจ
ความรู้ / บทความ
ԧʹ
ติดต่อ


ประกาศ เทศบาลเมืองมุกดาหารรับสมัครสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหรือผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล
ประกาศ เทศบาลเมืองมุกดาหารรับสมัครสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหรือผู้ช่วยคร อ่านต่อ...
กำหนดการจัดกิจกรรมในงานประเพณีแข่งเรืออกพรรษามหากฐิน ประจำปี 2557
กำหนดการจัดกิจกรรมในงานประเพณีแข่งเรืออกพรรษามหากฐิน ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 8-14 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณตลาดอินโดจีนริมฝั่งโขงมุกดาหาร เทศบาลเมือง
อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานบริหารของเทศบาล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานบริหารของเทศบาล
Download
อ่านต่อ...
ประกาศกองช่าง เทศบาลเมืองมุกดาหาร
ประกาศกองช่าง เทศบาลเมืองมุกดาหาร
บุคคลใดมีความประสงค์จะขออนุญาตยื่นคำร้องปลูกสร้าง
ที่อยู่อาศัย จะต้องดำเนินการดังนี้

1. เตรียมสำ
อ่านต่อ...
ดูทั้งหมด 

นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

Facebook เทศบาลเมืองมุกดาหาร

ประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร (ครั้งแรก)

พิธีมอบบ้านราษฎรยากจน

เทศบาลเคลื่อนที่

ต้อนรับ อบต.สุขไพบูลย์ จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

สภากาแฟ ประจำเดือน มกราคม 2558

ต้อนรับคณะผู้สูงอายุจากเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม

นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานพิธีทำบุญ โรงเรียนเทศบาล 2(วัดนิรมิต)

นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

ดูทั้งหมด


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
      กำหนดยื่นซองวันที่ *ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างระหว่างวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๒ และเปิดซองในวันที่ *เสนอราคาวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๒

สอบราคาโครงการซื้อที่ดินเพื่อรองรับการขยายโรงฆ่าสัตว์และงานสัตว์แพทย์
      กำหนดยื่นซองวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิกองคลัง เทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลเมืองมุกดาหาร ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.ซอยตาดแคน 23 (ช่วงที่ 2)
      กำหนดยื่นซองวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเปิดซองในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น ๔ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

สอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งในชุมชน
      กำหนดยื่นซองวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลเมืองมุกดาหาร ณ ห้องปฏิบัติการ POC สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น ๔ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร รถตู้ ขนาด ๑๑ ที่นั่ง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒ )
      กำหนดยื่นซองวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๒ และเปิดซองในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๑ ที่นั่ง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
      กำหนดยื่นซองวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๒ และเปิดซองในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ .ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ .น. ถึง เวลา ๑๐.๓๐ น.


ดูทั้งหมด
 


ขยะ  
ถนน ดำรงค์มุกดาชำรุท เป็นหลุมขนานใหญ่  
ไฟฟ้าถนน  
ความเดือดร้อนจากควันเผาปลา  
นายกช่วยดูให้หน่อยค่ะ ร้องเรียนไป 2 เดือนแล้วเงียบ  
ขยะล้นทุกที่ ขอถังขยะเพิ่ม  
ขยะล้นทุกที่ ขอถังขยะเพิ่ม  
รบกวนควันไฟจากเผาขยะหลังบ้านนายยกเทศมนตรีมุกดาหาร  
ปัญหาข้างบ้านเสียงดังตอนกลางคืนทุกวัน  
ขอให้กวดขันเรื่องการจุดพลุไฟ ช่วงวันไหว้ตรุษจีน  
การรับฝากจอดรถงานกาชาดหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรมุกดาหาร  
ทำไหมหัวหน้าอดุลรับฝากรถไห้หลวงไหมทำแล้วใครจะไม่รุ้  

เพิ่มข้อร้องทุกข์ | ดูข้อร้องทุกทั้งหมด

 กฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน...!! (16-01-57)
กฎหมายคืออะไร    คำจำกัดความของ กฎหมาย หมายถึงคำสั่งหรือข้อบังคับความประพฤติของมนุษย์  ซึ่งผู้มีอำนาจสูงสุด หรือรัฏฐาธิปัตย์เป็นผู้ อ่านต่อ...
(AEC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คืออะไร ???

 

อ่านต่อ...

ไข้มาลาเรีย
ลักษณะทั่วไป

    มาลาเรีย (ไข้มาลาเรีย ไข้จับสั่น ไข้ป่า ) ยังคงเป็นโรคที่พบได้บ่อยในบ้านเรา มักพบในบริเวณที่เป็นป่าเขา จึงพบได้แทบทุกภ อ่านต่อ...
โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร ?


    โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ ไวรัส (Rabies) ทำให้เก อ่านต่อ...


ดูทั้งหมด

Modify by iParnz