หน้าแรก  |  เข้าสู่ระบบ     Mail login


วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561
หน้าแรก | แนะนำเทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ผลงานกิจกรรม | ร้องทุกข์ | ติดต่อ

แนะนำเทศบาล

วิสัยทัศน์และภารกิจ

ѭѡɳ

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
ç¹ѧѴ
โครงสร้างการบริหาร

ทำเนียบนายกเทศมนตรี

ทำเนีบปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดจัดซื้อจัดจ้าง
ประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
ผลงานกิจกรรม
ผลงานกิจกรรม
ͻЪҪ
กฏหมายน่ารู้
ร้องทุกข์
สถานที่น่าสนใจ
ความรู้ / บทความ
ԧʹ
ติดต่อ


ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
อ่านต่อ...
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

อ่านและดาวน์โหลดเอกสา
อ่านต่อ...
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร
เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


อ่านต่อ...
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
อ่านแล
อ่านต่อ...
ดูทั้งหมด 

นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

Facebook เทศบาลเมืองมุกดาหาร

พิธีรับมอบ ตาลปัตร จำนวน ๑๐ คัน(ด้าม) ให้แก่เทศบาลเมืองมุกดาหารเพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนางานต่างๆ

งานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

งานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดอินโดจีนเทศบาลเมืองมุกดาหาร

ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ ๕ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดนิรมิต)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๖๑

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวนนิรภัย ๑๐๐ %

ดูทั้งหมด


ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลเมืองมุกดาหาร
      กำหนดยื่นซองวันที่ ซื้อแบบได้ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 18 ธ.ค. 2560 และเปิดซองในวันที่ 19. ธ.ค. 2560

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยสยาม
      กำหนดยื่นซองวันที่ 21 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 1 ก.ย. 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 5 ก.ย. 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ณ ห้องจัดซื้อจัดจ้างชั้น 5 (ทางเชื่อมศาลากลางหลังเก่า-ใหม่)

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเพชรดี(ท้ายซอย)
      กำหนดยื่นซองวันที่ 21 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 1 ก.ย. 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 5 ก.ย. 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ณ ห้องจัดซื้อจัดจ้างชั้น 5 (ทางเชื่อมศาลากลางหลังเก่า-ใหม่)

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซ.ตาดแคน 12 ช่วงที่ 3
      กำหนดยื่นซองวันที่ 21 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 1 ก.ย. 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 5 ก.ย. 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ณ ห้องจัดซื้อจัดจ้างชั้น 5 (ทางเชื่อมศาลากลางหลังเก่า-ใหม่)

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนตาดแคนพัฒนา (ช่วงที่ 3)
      กำหนดยื่นซองวันที่ 21 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 1 ก.ย. 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 5 ก.ย. 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ณ ห้องจัดซื้อจัดจ้างชั้น 5 (ทางเชื่อมศาลากลางหลังเก่า-ใหม่)

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยค่ายลูกเสือ
      กำหนดยื่นซองวันที่ 21 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 1 ก.ย. 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 5 ก.ย. 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ณ ห้องจัดซื้อจัดจ้างชั้น 5 (ทางเชื่อมศาลากลางหลังเก่า-ใหม่)


ดูทั้งหมด
 


ถนนซอยบูรพา สองข้างทางมีหญ้าขึ้นปกคลุม รกมาก  
ถนนชำรุด  
ไฟส่องสว่าง  
ถนนในซอยคำมุกดาข้างสำนักงานประปาจังหวัดมุกดาหารชำรุด  
ไฟถนนดับนาน 3 เดือนแล้ว  
ไฟฟ้ารั่วและหลอดไฟติดๆดับๆ  
ถนนชำรุดมากสัญจรลำบากมาก  
ไฟส่องสว่างเสาไฟฟ้าดับ  
ถนนในซอยชำรุด/ไฟฟ้าเสาดับ  
ไฟถนนไม่ค่อยสว่าง  
ทำถนนเสร็จแล้วหนี ประชาชนเดือนร้อน  
การก่อสร้างฝาบนของท่อระบายน้ำถนนวิวิธสุรการ  

เพิ่มข้อร้องทุกข์ | ดูข้อร้องทุกทั้งหมด

 กฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน...!! (16-01-57)
กฎหมายคืออะไร    คำจำกัดความของ กฎหมาย หมายถึงคำสั่งหรือข้อบังคับความประพฤติของมนุษย์  ซึ่งผู้มีอำนาจสูงสุด หรือรัฏฐาธิปัตย์เป็นผู้ อ่านต่อ...
(AEC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คืออะไร ???

 

อ่านต่อ...

ไข้มาลาเรีย
ลักษณะทั่วไป

    มาลาเรีย (ไข้มาลาเรีย ไข้จับสั่น ไข้ป่า ) ยังคงเป็นโรคที่พบได้บ่อยในบ้านเรา มักพบในบริเวณที่เป็นป่าเขา จึงพบได้แทบทุกภ อ่านต่อ...
โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร ?


    โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ ไวรัส (Rabies) ทำให้เก อ่านต่อ...


ดูทั้งหมด