หน้าแรก  |  เข้าสู่ระบบ     Mail login

26 เมษายน 2557 เชิญชมคอนเสิร์ต คนหัวใจสิงห์ อัสนี-วสันต์ ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร ประตูเปิด เวลา 19.00 น.บัตรราคา 200 บาท ติดต่อซื้อบัตร เทศบาลเมืองมุกดาหาร หรือสอบถามรายละเอียด >>โทร. 02-2424499 call center >> 09 4285 1851 / 08 1760 5624
วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ.2557
หน้าแรก | แนะนำเทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ผลงานกิจกรรม | ร้องทุกข์ | ติดต่อ

แนะนำเทศบาล

วิสัยทัศน์และภารกิจ

ѭѡɳ

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
ç¹ѧѴ
โครงสร้างการบริหาร

ทำเนียบนายกเทศมนตรี

ทำเนีบปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดจัดซื้อจัดจ้าง
ประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
ผลงานกิจกรรม
ผลงานกิจกรรม
ͻЪҪ
กฏหมายน่ารู้
ร้องทุกข์
สถานที่น่าสนใจ
ความรู้ / บทความ
ԧʹ
ติดต่อ
 


11-15 เมษายน 2557 เชิญเที่ยวงานสงกรานต์มุกดาหาร 4 แผ่นดินอินโดจีน ปี 2557
ดาวน์โหลด
ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดมิสอินโดจีน 2557 Download
ดาวน์ โหลด
กำหนดการจัดงานสงกรานต์ มุกดาหาร 4 แผ่นดิน อ
อ่านต่อ...
ประกาศผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ.2557 จังหวัดมุกดาหาร
ประกาศผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ.2557 จังหวัดมุกดาหาร (อย่าง
อ่านต่อ...
26 เมษายน 2557 เชิญชมคอนเสิร์ต คนหัวใจสิงห์ อัสนี-วสันต์ ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร
ประตูเปิดชมการแสดง เวลา 19.00 น.บัตราราคา 200 บาท สอบถามรายละเอียด >>โทร. 02-2424499
call center >> 09 4285 1851 / 08 1760 5624
                        &
อ่านต่อ...
ขอเชิญสั่งจองวัตถุมงคล เหรียญที่ระลึก พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย)
หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง มีความประสงค์ จะจัดสร้างอนุสรณ์สถานวีรชนและพิพิธภัณฑ์ ของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตา
อ่านต่อ...
ดูทั้งหมด 

นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

Facebook เทศบาลเมืองมุกดาหาร

ประมวลภาพและผลการประกวด มิสอินโดจีน ประจำปี 2557

รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมุกดาหาร 14-เมษายน-2557

ประมวลภาพ กิจกรรมวันสงกรานต์มุกดาหาร 4 แผ่นดิน อินโดจีน ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2557

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข และแมว

การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัยในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่

การจัดระเบียบร้านค้าที่วางสินค้าจำหน่ายบนทางเท้าและถนน(ครั้งที่๓)

การจัดระเบียบร้านค้าที่วางสินค้าจำหน่ายบนทางเท้าและถนน(ครั้งที่๒)

การจัดระเบียบร้านค้าที่วางสินค้าจำหน่ายบนทางเท้าและถนน (ครั้งที่๑)

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ

ดูทั้งหมด


เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๔ โครงการ
      กำหนดยื่นซองวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๒ และเปิดซองในวันที่ -

ประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทาแผนแม่บทและศึกษาพร้อมออกแบบโครงการสาหรับการพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร
      กำหนดยื่นซองวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ -

ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
      กำหนดยื่นซองวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๓ และเปิดซองในวันที่ -

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้ายด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
      กำหนดยื่นซองวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๓ และเปิดซองในวันที่ -

ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง (รถไถ่) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
      กำหนดยื่นซองวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๓ และเปิดซองในวันที่ -

ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งในชุมชน ภายในเขตเทศบาลทั้ง 34 ชุมชน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
      กำหนดยื่นซองวันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.-11.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น 2 และเปิดซองในวันที่ -


ดูทั้งหมด
 


พ่อค้าแม่ค้า อินโดจีนเดือดร้อน  
พ่อค้าแม่ค้า อินโดจีนเดือดร้อน  
พ่อค้าแม่ค้า อินโดจีนเดือดร้อน  
ขอถังขยะเพิ่ม อีก 1 ถัง ถนนแก่นสำโรง หน้าร้านบุ๋มบิ๋มดอกไม้สด  
แยกๆๆๆๆๆ  
ขอถังขยะเพิ่ม อีก 1 ถัง ถนนแก่นสำโรง หน้าร้านบุ๋มบิ๋มดอกไม้สด  
ขอถังขยะเพิ่มเป็น 2 ถัง ถนนแก่นสำโรง หน้าร้านบุ๋มบิ๋มดอกไม้สด  
พนักงานจ้างเทศบาล  
ติดกล้องวงจรปิด  
ช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยคับ  
เหม็นขยะ  
เลือกเก็บขยะ  

เพิ่มข้อร้องทุกข์ | ดูข้อร้องทุกทั้งหมด

 กฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน...!! (16-01-57)
กฎหมายคืออะไร    คำจำกัดความของ กฎหมาย หมายถึงคำสั่งหรือข้อบังคับความประพฤติของมนุษย์  ซึ่งผู้มีอำนาจสูงสุด หรือรัฏฐาธิปัตย์เป็นผู้ อ่านต่อ...
(AEC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คืออะไร ???

 

อ่านต่อ...

ไข้มาลาเรีย
ลักษณะทั่วไป

    มาลาเรีย (ไข้มาลาเรีย ไข้จับสั่น ไข้ป่า ) ยังคงเป็นโรคที่พบได้บ่อยในบ้านเรา มักพบในบริเวณที่เป็นป่าเขา จึงพบได้แทบทุกภ อ่านต่อ...
โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร ?


    โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ ไวรัส (Rabies) ทำให้เก อ่านต่อ...


ดูทั้งหมด