หน้าแรก  |  เข้าสู่ระบบ     Mail login


วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557
หน้าแรก | แนะนำเทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ผลงานกิจกรรม | ร้องทุกข์ | ติดต่อ

แนะนำเทศบาล

วิสัยทัศน์และภารกิจ

ѭѡɳ

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
ç¹ѧѴ
โครงสร้างการบริหาร

ทำเนียบนายกเทศมนตรี

ทำเนีบปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดจัดซื้อจัดจ้าง
ประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
ผลงานกิจกรรม
ผลงานกิจกรรม
ͻЪҪ
กฏหมายน่ารู้
ร้องทุกข์
สถานที่น่าสนใจ
ความรู้ / บทความ
ԧʹ
ติดต่อ


ประกาศ เทศบาลเมืองมุกดาหารรับสมัครสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหรือผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล
ประกาศ เทศบาลเมืองมุกดาหารรับสมัครสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหรือผู้ช่วยคร อ่านต่อ...
กำหนดการจัดกิจกรรมในงานประเพณีแข่งเรืออกพรรษามหากฐิน ประจำปี 2557
กำหนดการจัดกิจกรรมในงานประเพณีแข่งเรืออกพรรษามหากฐิน ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 8-14 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณตลาดอินโดจีนริมฝั่งโขงมุกดาหาร เทศบาลเมือง
อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานบริหารของเทศบาล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานบริหารของเทศบาล
Download
อ่านต่อ...
ประกาศกองช่าง เทศบาลเมืองมุกดาหาร
ประกาศกองช่าง เทศบาลเมืองมุกดาหาร
บุคคลใดมีความประสงค์จะขออนุญาตยื่นคำร้องปลูกสร้าง
ที่อยู่อาศัย จะต้องดำเนินการดังนี้

1. เตรียมสำ
อ่านต่อ...
ดูทั้งหมด 

นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

Facebook เทศบาลเมืองมุกดาหาร

การประชุมผู้ประกอบการตลาดอินโดจีน

เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมุกดาหารร่วมบริจาคโลหิต

ประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหารครั้งแรก

งานมุกดาหารรวมใจ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่๓/๒๕๕๗

พิธีเปิดโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"

วันมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนธันวาคม 2557

วันพ่อแห่งชาติ

เทศบาลเมืองมุกดาหาร ช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวข้าว ตามโครงการฯ

ดูทั้งหมด


ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๑ ที่นั่ง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
      กำหนดยื่นซองวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๒ และเปิดซองในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ .ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ .น. ถึง เวลา ๑๐.๓๐ น.

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงหรือจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
      กำหนดยื่นซองวันที่ 4 ธันวาคม 2557-19 ธันวาคม 2557 และเปิดซองในวันที่ 23 ธันวาคม 2557

สอบราคาโครงการจัดซื้อไฟสัญญาณจราจรแบบกระพริบ (พร้อมติดตั้ง)
      กำหนดยื่นซองวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเปิดซองในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น ๔ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพปลอดมลพิษ (ชุมชนนาโปใหญ่)
      กำหนดยื่นซองวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. และเปิดซองในวันที่ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น.

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร
      กำหนดยื่นซองวันที่ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเปิดซองในวันที่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น ๔ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แยกถนนพิทักษ์พนมเขต (ข้างร้านคนเห็น)
      กำหนดยื่นซองวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเปิดซองในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น ๔ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร


ดูทั้งหมด
 


ไฟฟ้า  
เรื่องป้าย โรงแรมอันนา วานา  
ป้ายโฆษณา "โรงแรมอันนา วานา" ทำให้กีดขวางการจราจร  
ขออนุญาติชี้แจงค่ะ  
การสอบพนักงานจ้าง  
ขอแจ้งเรื่องการสอบพนักงานจ้างทั่วไป ฝ่ายป้องกันและรักษาสงบเรียบร้อย  
ขอแจ้งเรื่องการสอบพนักงานจ้างทั่วไป ฝ่ายป้องกันและรักษาสงบเรียบร้อย  
เดือดร้อน ขุดวางท่อประปาไม่เก็บเศษปูนไปทิ้ง  
สวัสดีคับเด็กเส้นผลการสอบสุดยอด  
ควันปลาเผา ไก่ย่าง ร้านส้มตำแสนหวี หลังตลาดเทศบาล 2   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบไฟส่องสว่างทำงานไม่เรียบร้อย  
เงินเดือนพนักงานจ้างเหมาบริการ  

เพิ่มข้อร้องทุกข์ | ดูข้อร้องทุกทั้งหมด

 กฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน...!! (16-01-57)
กฎหมายคืออะไร    คำจำกัดความของ กฎหมาย หมายถึงคำสั่งหรือข้อบังคับความประพฤติของมนุษย์  ซึ่งผู้มีอำนาจสูงสุด หรือรัฏฐาธิปัตย์เป็นผู้ อ่านต่อ...
(AEC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คืออะไร ???

 

อ่านต่อ...

ไข้มาลาเรีย
ลักษณะทั่วไป

    มาลาเรีย (ไข้มาลาเรีย ไข้จับสั่น ไข้ป่า ) ยังคงเป็นโรคที่พบได้บ่อยในบ้านเรา มักพบในบริเวณที่เป็นป่าเขา จึงพบได้แทบทุกภ อ่านต่อ...
โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร ?


    โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ ไวรัส (Rabies) ทำให้เก อ่านต่อ...


ดูทั้งหมด