หน้าแรก  |  เข้าสู่ระบบ     Mail login


วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2559
หน้าแรก | แนะนำเทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ผลงานกิจกรรม | ร้องทุกข์ | ติดต่อ

แนะนำเทศบาล

วิสัยทัศน์และภารกิจ

ѭѡɳ

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
ç¹ѧѴ
โครงสร้างการบริหาร

ทำเนียบนายกเทศมนตรี

ทำเนีบปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดจัดซื้อจัดจ้าง
ประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
ผลงานกิจกรรม
ผลงานกิจกรรม
ͻЪҪ
กฏหมายน่ารู้
ร้องทุกข์
สถานที่น่าสนใจ
ความรู้ / บทความ
ԧʹ
ติดต่อ

 


ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่องประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร
เรื่องประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

อ่านต่อ...
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

อ่านต่อ...
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้สอบได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ฉบับที่ 163 / 2559
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้สอบได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ฉบับที่ 163 / 2559

อ่านต่อ...
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้สอบได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ฉบับที่ 162 / 2559
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้สอบได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ฉบับที่ 162 / 2559

อ่านต่อ...
ดูทั้งหมด 

นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

Facebook เทศบาลเมืองมุกดาหาร

ประชุมสภาเทศบาลเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในองค์กร

โครงการพัฒนาส่งเสริมแกนนำด้านสุขภาพในชุมชน

กิจกรรม ปรับภูมิทัศน์ทาสีราวกันตกตลาดอินโดจีน ตลอดแนว

ประชุมประจำเดือน กันยายน 2559

ร่วมต้อนรับ นายบุนยู้ ทำมะวง เจ้าเมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขตและคณะ

โครงการฝึกซ้อมแผนประสานงานเครือข่ายสื่อสาร

ประชุมสภาเทศบาลเทศบาลเมืองมุกดาหาร

นายกเทศมนตรีและที่ปรึกษาออกสำรวจถนนในตัวเมืองเทศบาลมุกดาหาร

ดูทั้งหมด


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องน้ำตลาดสดเทศบาล ๒
      กำหนดยื่นซองวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ถึง 9 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ราคา ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 13 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
      กำหนดยื่นซองวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 13 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า)

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องน้ำตลาดสดเทศบาล 2
      กำหนดยื่นซองวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2559 และเปิดซองในวันที่ 5 สิงหาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางเดิน – วิ่งสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (หนองนาบึง)
      กำหนดยื่นซองวันที่ 18 เม.ย. 2559 ถึงวันที่ 2 พ.ค. 2559 และเปิดซองในวันที่ 3 พ.ค. 2559

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยพลธิราช
      กำหนดยื่นซองวันที่ 4 มีนาคม 2559 และเปิดซองในวันที่ 18 มีนาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยศรีนาแก้ว
      กำหนดยื่นซองวันที่ 25 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 5 ก.พ. 2559 และเปิดซองในวันที่ 9 ก.พ. 2559


ดูทั้งหมด
 


ปิดทางเข้าออกบ้านไม่ได้ ปากซอยอุสุพันธ์  
ไฟส่องสว่างถนนสำราญชายโขงเหนือ  
ไฟฟ้าส่องสว่างถนน หมู่บ้านร้อยวา ข้างวัดภูหินเรือ   
ไม่ค่อยตอบข้อร้องทุก  
ข้าราชการทุจริจ  
บ่นกันจัง ร้องเรียนกันทำไม  
ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนซอยกลิ่นปทุมทิพย์ดับมืด  
เหม็นขี้หมู  
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด เสียหาย  
ไฟส่องสว่างถนน ชำรุด ซอย ห้าแยก1  
ถนนในเขตเทศบาล  
ควันปิ้งไก่ คอหมูยาง ร้านส้มตำ หน้าเรือนจำ  

เพิ่มข้อร้องทุกข์ | ดูข้อร้องทุกทั้งหมด

 กฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน...!! (16-01-57)
กฎหมายคืออะไร    คำจำกัดความของ กฎหมาย หมายถึงคำสั่งหรือข้อบังคับความประพฤติของมนุษย์  ซึ่งผู้มีอำนาจสูงสุด หรือรัฏฐาธิปัตย์เป็นผู้ อ่านต่อ...
(AEC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คืออะไร ???

 

อ่านต่อ...

ไข้มาลาเรีย
ลักษณะทั่วไป

    มาลาเรีย (ไข้มาลาเรีย ไข้จับสั่น ไข้ป่า ) ยังคงเป็นโรคที่พบได้บ่อยในบ้านเรา มักพบในบริเวณที่เป็นป่าเขา จึงพบได้แทบทุกภ อ่านต่อ...
โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร ?


    โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ ไวรัส (Rabies) ทำให้เก อ่านต่อ...


ดูทั้งหมด