หน้าแรก  |  เข้าสู่ระบบ     Mail login


วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
หน้าแรก | แนะนำเทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ผลงานกิจกรรม | ร้องทุกข์ | ติดต่อ

แนะนำเทศบาล

วิสัยทัศน์และภารกิจ

ѭѡɳ

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
ç¹ѧѴ
โครงสร้างการบริหาร

ทำเนียบนายกเทศมนตรี

ทำเนีบปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดจัดซื้อจัดจ้าง
ประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
ผลงานกิจกรรม
ผลงานกิจกรรม
ͻЪҪ
กฏหมายน่ารู้
ร้องทุกข์
สถานที่น่าสนใจ
ความรู้ / บทความ
ԧʹ
ติดต่อ

 


ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่องประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร
เรื่องประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

อ่านต่อ...
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

อ่านต่อ...
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้สอบได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ฉบับที่ 163 / 2559
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้สอบได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ฉบับที่ 163 / 2559

อ่านต่อ...
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้สอบได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ฉบับที่ 162 / 2559
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้สอบได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ฉบับที่ 162 / 2559

อ่านต่อ...
ดูทั้งหมด 

นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

Facebook เทศบาลเมืองมุกดาหาร

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

พิธีปิดอบรมโครงการสุขาภิบาลอาหาร อาหารสะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2559

พิธีบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

พิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร

ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ร่วมพิธีรดน้ำพระบรมศพ ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

พิธีบวงสรวงสักการะ ศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อฟ้ามุงเมือง พระเจ้าองค์หลวง และศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง

ดูทั้งหมด


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องน้ำตลาดสดเทศบาล ๒
      กำหนดยื่นซองวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ถึง 9 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ราคา ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 13 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
      กำหนดยื่นซองวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 13 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า)

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องน้ำตลาดสดเทศบาล 2
      กำหนดยื่นซองวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2559 และเปิดซองในวันที่ 5 สิงหาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางเดิน – วิ่งสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (หนองนาบึง)
      กำหนดยื่นซองวันที่ 18 เม.ย. 2559 ถึงวันที่ 2 พ.ค. 2559 และเปิดซองในวันที่ 3 พ.ค. 2559

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยพลธิราช
      กำหนดยื่นซองวันที่ 4 มีนาคม 2559 และเปิดซองในวันที่ 18 มีนาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยศรีนาแก้ว
      กำหนดยื่นซองวันที่ 25 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 5 ก.พ. 2559 และเปิดซองในวันที่ 9 ก.พ. 2559


ดูทั้งหมด
 


แจ้งให้รถช่วยมาเก็บขยะในถังขยะบริเวณถนนวงค์คำพา ซอยจงเจริญ(หลัง หจก.เจี่ยเจ้งกี่)   
ขอบคุณทีมช่างมาการแก่ไขไฟส่องสว่าง ทางแยก ซ.จำปาหอม (คำหอย)  
ร้องขอท่อระบายน้ำสาธารณะ ถนนซอยจงเจริญ (หลัง หจก.เจี่ยเจ้งกี่)  
ขอทีมช่าง(กองช่าง) มาเปลี่ยนชุดหลอดไฟ ทางแยก ซ.จำปาหอม มันมืด  
ขอผ่อนผันการชำระดอกเบี้ยค่าทองคำน้ำหนัก 30.00กรัม  
ฝาท่อร่องน้ำ หน้าร้านอาหาร เป ปอ หน้าปิติเพรส ชำรุด  
ปิดทางเข้าออกบ้านไม่ได้ ปากซอยอุสุพันธ์  
ไฟส่องสว่างถนนสำราญชายโขงเหนือ  
ไฟฟ้าส่องสว่างถนน หมู่บ้านร้อยวา ข้างวัดภูหินเรือ   
ไม่ค่อยตอบข้อร้องทุก  
ข้าราชการทุจริจ  
บ่นกันจัง ร้องเรียนกันทำไม  

เพิ่มข้อร้องทุกข์ | ดูข้อร้องทุกทั้งหมด

 กฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน...!! (16-01-57)
กฎหมายคืออะไร    คำจำกัดความของ กฎหมาย หมายถึงคำสั่งหรือข้อบังคับความประพฤติของมนุษย์  ซึ่งผู้มีอำนาจสูงสุด หรือรัฏฐาธิปัตย์เป็นผู้ อ่านต่อ...
(AEC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คืออะไร ???

 

อ่านต่อ...

ไข้มาลาเรีย
ลักษณะทั่วไป

    มาลาเรีย (ไข้มาลาเรีย ไข้จับสั่น ไข้ป่า ) ยังคงเป็นโรคที่พบได้บ่อยในบ้านเรา มักพบในบริเวณที่เป็นป่าเขา จึงพบได้แทบทุกภ อ่านต่อ...
โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร ?


    โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ ไวรัส (Rabies) ทำให้เก อ่านต่อ...


ดูทั้งหมด