หน้าแรก  |  เข้าสู่ระบบ     Mail login


วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
หน้าแรก | แนะนำเทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ผลงานกิจกรรม | ร้องทุกข์ | ติดต่อ

แนะนำเทศบาล

วิสัยทัศน์และภารกิจ

ѭѡɳ

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
ç¹ѧѴ
โครงสร้างการบริหาร

ทำเนียบนายกเทศมนตรี

ทำเนีบปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดจัดซื้อจัดจ้าง
ประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
ผลงานกิจกรรม
ผลงานกิจกรรม
ͻЪҪ
กฏหมายน่ารู้
ร้องทุกข์
สถานที่น่าสนใจ
ความรู้ / บทความ
ԧʹ
ติดต่อ

 


ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร
เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 25
อ่านต่อ...
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าการสอบ
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร
เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าการสอบ
อ่านต่อ...
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
อ่านต่อ...
ประกาศแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนดำเนินงาน
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดทำแผนพีฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนดำเนินงาน
เสร็จเรียบร้อยแล้วและนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหา
อ่านต่อ...
ดูทั้งหมด 

นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

Facebook เทศบาลเมืองมุกดาหาร

พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ต้อนรับนายเกรียงไกร จิตธรรม ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปฏิบัติการ

งานรัฐพิธี วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560

เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประเพณีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2560

โครงการฝึกอบรมเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดูทั้งหมด


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำรูปตัวยู ซอยสายเชื้อ
      กำหนดยื่นซองวันที่ 9 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 26 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมขยายผิวจราจร ซอยบริการรังสี
      กำหนดยื่นซองวันที่ 9 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 26 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยศรีปทุม ชุมชนศรีปทุม
      กำหนดยื่นซองวันที่ 9 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 26 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนประชาสัมพันธ์ ชุมชนศรีพัฒนา ๑
      กำหนดยื่นซองวันที่ 9 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 26 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า)

สอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
      กำหนดยื่นซองวันที่ 9 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 26 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องน้ำตลาดสดเทศบาล ๒
      กำหนดยื่นซองวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ถึง 9 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ราคา ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 13 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร


ดูทั้งหมด
 


ที่จอดรถจักรยานยนต์ หน้าสวนสาธารณะ  
สิ้นค้าบนเรือและหลังคาเรือเยาะและไม่มีที่นั่งพอสำหลับคนโดยสาร  
แจ้งหลอดไฟส่องทางไม่ติด เสาไฟฟ้าสามแยกจำปาหอม ตัด ซอยจงเจริญ   
การประชาสัมพันธ์ของชุมชนคำสายทอง  
ซื้อรถเก่ามาจอดในสถานที่สาธารณะ  
เครื่องกดบัตรคิว  
ถนนชำรุดได้รับการซ่อมแซมแล้ว  
ถนนชำรุด  
ขายอาหารทำให้สกปก  
แจ้งให้รถช่วยมาเก็บขยะในถังขยะบริเวณถนนวงค์คำพา ซอยจงเจริญ(หลัง หจก.เจี่ยเจ้งกี่)   
ขอบคุณทีมช่างมาการแก่ไขไฟส่องสว่าง ทางแยก ซ.จำปาหอม (คำหอย)  
ร้องขอท่อระบายน้ำสาธารณะ ถนนซอยจงเจริญ (หลัง หจก.เจี่ยเจ้งกี่)  

เพิ่มข้อร้องทุกข์ | ดูข้อร้องทุกทั้งหมด

 กฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน...!! (16-01-57)
กฎหมายคืออะไร    คำจำกัดความของ กฎหมาย หมายถึงคำสั่งหรือข้อบังคับความประพฤติของมนุษย์  ซึ่งผู้มีอำนาจสูงสุด หรือรัฏฐาธิปัตย์เป็นผู้ อ่านต่อ...
(AEC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คืออะไร ???

 

อ่านต่อ...

ไข้มาลาเรีย
ลักษณะทั่วไป

    มาลาเรีย (ไข้มาลาเรีย ไข้จับสั่น ไข้ป่า ) ยังคงเป็นโรคที่พบได้บ่อยในบ้านเรา มักพบในบริเวณที่เป็นป่าเขา จึงพบได้แทบทุกภ อ่านต่อ...
โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร ?


    โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ ไวรัส (Rabies) ทำให้เก อ่านต่อ...


ดูทั้งหมด