หน้าแรก  |  เข้าสู่ระบบ     Mail login


วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
หน้าแรก | แนะนำเทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ผลงานกิจกรรม | ร้องทุกข์ | ติดต่อ

แนะนำเทศบาล

วิสัยทัศน์และภารกิจ

ѭѡɳ

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
ç¹ѧѴ
โครงสร้างการบริหาร

ทำเนียบนายกเทศมนตรี

ทำเนีบปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดจัดซื้อจัดจ้าง
ประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
ผลงานกิจกรรม
ผลงานกิจกรรม
ͻЪҪ
กฏหมายน่ารู้
ร้องทุกข์
สถานที่น่าสนใจ
ความรู้ / บทความ
ԧʹ
ติดต่อ

 


กำหนดการจัดกิจกรรมในงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษามหากฐิน ประจำปี 2558

กำหนด การจัดกิจกรรมในงานประเพณีแข่งเรืออกพรรษามหากฐิน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2558

ณ บริเวณตลาดอินโดจีนริมฝั่งโขง อ่านต่อ...

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้ในการเสนอราคาโครงการซื้อรถโดยสาร (รถตู้)
เรื่อง  ขอเปลี อ่านต่อ...
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ


ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหา อ่านต่อ...

การประกวดมิสอินโดจีน ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยท่านสุวรรณี  ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ขอเชิญสาวงาม
สมัคร
อ่านต่อ...
ดูทั้งหมด 

นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

Facebook เทศบาลเมืองมุกดาหาร

ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวออกพรรษา มหากฐิน ประจำปี 2558

พิธีเปิด "มหกรรมธงฟ้าราคาประหยัด AEC" (Thongfah AEC Fair 2015)

ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2558

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองมุกดาหาร ต้อนรับคณะเทศบาลเมืองราชบุรี

การประขุมเตรียมการแข่งขันพายออกพรรษาประจำปี 2558

พิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ประชุมโครงการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมุกดาหาร

ดูทั้งหมด


สอบราคาโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้วยสื่อเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
      กำหนดยื่นซองวันที่ 18 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น ๔ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

สอบราคาโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้วยสื่อเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
      กำหนดยื่นซองวันที่ 18 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น ๔ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

สอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
      กำหนดยื่นซองวันที่ 18 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น ๔ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

สอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
      กำหนดยื่นซองวันที่ 18 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น ๔ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้ายด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
      กำหนดยื่นซองวันที่ ซื้อแบบวันที่ 18 ก.ย. 2558 ถึง 28 ก.ย. 2558 กำหนดยื่นซองในวันที่ 6 ต.ค. 2558 เวลา 10.00 น.ถึง 11.00 น. ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น 2 และเปิดซองในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 10.30 น. ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น 2

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
      กำหนดยื่นซองวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ งานแผนงานและโครงการ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร หรือห้องปฏิบัติการ POC สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลเมืองมุกดาหาร ณ ห้องปฏิบัติการ POC จังหวัดมุกดาหาร


ดูทั้งหมด
 


ถนนเป็นหลุมใหญ่ลึก  
ห้องน้ำสวนสุขภาพ  
มีฟามร์สุนัขในหมู่บ้าน/ส่งเสียงดังทั้งวันทั้งคืน    [ ตอบแล้ว ]
มีฟามร์สุนัขในหมู่บ้าน/ส่งเสียงดังทั้งวันทั้งคืน  
เรื่องขี้ไก่  
กลิ่นเผาถ่าน และมูลสัตว์ โรงสีข้าว   [ ตอบแล้ว ]
ไฟส่องทาง(ไฟส่องถนน) ในซอย ห้าแยก 1 หักลงมาตรงกลางถนน  
ทางเข้าถนนท่าเรือเป็นหลุมลึกมาก ไฟฟ้าก็ไม่มี  
ป้าย "โรงแรม อันนา วานา รีสอร์ท แอนด์สปา" มีเส้นหรือจ่ายเงินให้เทศบาลครับ   
อยากทราบว่าคนทำงานเทศบาลเขามีอภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่นใช่หรือไม่  
ทรมานสัตว์ ส่ง ร้องเสียงดัง รบกวนเพื่อนบ้าน ทั้งวันทั้งคืน  
ถนนดำรงค์มุกดา  

เพิ่มข้อร้องทุกข์ | ดูข้อร้องทุกทั้งหมด

 กฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน...!! (16-01-57)
กฎหมายคืออะไร    คำจำกัดความของ กฎหมาย หมายถึงคำสั่งหรือข้อบังคับความประพฤติของมนุษย์  ซึ่งผู้มีอำนาจสูงสุด หรือรัฏฐาธิปัตย์เป็นผู้ อ่านต่อ...
(AEC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คืออะไร ???

 

อ่านต่อ...

ไข้มาลาเรีย
ลักษณะทั่วไป

    มาลาเรีย (ไข้มาลาเรีย ไข้จับสั่น ไข้ป่า ) ยังคงเป็นโรคที่พบได้บ่อยในบ้านเรา มักพบในบริเวณที่เป็นป่าเขา จึงพบได้แทบทุกภ อ่านต่อ...
โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร ?


    โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ ไวรัส (Rabies) ทำให้เก อ่านต่อ...


ดูทั้งหมด