หน้าแรก  |  เข้าสู่ระบบ     Mail login


วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม. พ.ศ.2559
หน้าแรก | แนะนำเทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ผลงานกิจกรรม | ร้องทุกข์ | ติดต่อ

แนะนำเทศบาล

วิสัยทัศน์และภารกิจ

ѭѡɳ

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
ç¹ѧѴ
โครงสร้างการบริหาร

ทำเนียบนายกเทศมนตรี

ทำเนีบปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดจัดซื้อจัดจ้าง
ประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
ผลงานกิจกรรม
ผลงานกิจกรรม
ͻЪҪ
กฏหมายน่ารู้
ร้องทุกข์
สถานที่น่าสนใจ
ความรู้ / บทความ
ԧʹ
ติดต่อ

 


การจัดกิจกรรม

การจัดกิจกรรม "วันรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559"
ในวันพุธ ที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ อาคารฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
อ่านต่อ...
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการแผนแม่บท และศึกษาออกแบบโครงการ
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการแผนแม่บท และศึกษาออกแบบโครงการ
ในวันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00 น. ณ ศ
อ่านต่อ...
กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และการประกวดมิสอินโดจีน ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559
เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยท่านสุวรรณี  ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
อ่านต่อ...
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอกู้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
ดาวน์โหลดเอกสาร


อ่านต่อ...
ดูทั้งหมด 

นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

Facebook เทศบาลเมืองมุกดาหาร

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 9

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 8

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 6

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 7

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 5

ประชุมโครงการสนามบินมุกดาหาร

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 4

ประชุมประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 3

มอบเงินผู้สูงอายุประจำเดือน พฤษภาคม 2559

ดูทั้งหมด


ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางเดิน – วิ่งสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (หนองนาบึง)
      กำหนดยื่นซองวันที่ 18 เม.ย. 2559 ถึงวันที่ 2 พ.ค. 2559 และเปิดซองในวันที่ 3 พ.ค. 2559

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยพลธิราช
      กำหนดยื่นซองวันที่ 4 มีนาคม 2559 และเปิดซองในวันที่ 18 มีนาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยศรีนาแก้ว
      กำหนดยื่นซองวันที่ 25 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 5 ก.พ. 2559 และเปิดซองในวันที่ 9 ก.พ. 2559

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะ 4 ประตู
      กำหนดยื่นซองวันที่ 25 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 5 ก.พ. 2559 และเปิดซองในวันที่ 9 ก.พ. 2559

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
      กำหนดยื่นซองวันที่ - และเปิดซองในวันที่ -

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาวัดหลักสอง
      กำหนดยื่นซองวันที่ วันที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ วันที่ 18 มกราคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น.ถึง 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ POC สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร


ดูทั้งหมด
 


เจ้าหน้าที่เสียงดังโวยวายที่อาคารท่าเทียบเรือ  
ตาดแคนซ.3 มีการทำคลองระบายน้ำ  
เงินเดือนพนักงานจ้างเหมาบริการ เมษายน 59  
ถนนตาดแคน ซอย 3 สกปรกมีฝุ่นละอองมาก  
ถูกรบกวนจากรถขนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง  
ขอให้แก้ไขเปลี่ยนหลอดไฟเสาถนน  
ขอให้แก้ไขเปลี่ยนหลอดไฟเสาถนน  
กลิ่นเน่าเหม็นคล้ายกลิ่นศพในท่อระบายน้ำ  
การจัดระเบียบที่จอดรถตลาดราตรี  
รถเก็บขะยะ  
เสียงดังยามวิการ  
เสียงดังยามวิการ  

เพิ่มข้อร้องทุกข์ | ดูข้อร้องทุกทั้งหมด

 กฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน...!! (16-01-57)
กฎหมายคืออะไร    คำจำกัดความของ กฎหมาย หมายถึงคำสั่งหรือข้อบังคับความประพฤติของมนุษย์  ซึ่งผู้มีอำนาจสูงสุด หรือรัฏฐาธิปัตย์เป็นผู้ อ่านต่อ...
(AEC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คืออะไร ???

 

อ่านต่อ...

ไข้มาลาเรีย
ลักษณะทั่วไป

    มาลาเรีย (ไข้มาลาเรีย ไข้จับสั่น ไข้ป่า ) ยังคงเป็นโรคที่พบได้บ่อยในบ้านเรา มักพบในบริเวณที่เป็นป่าเขา จึงพบได้แทบทุกภ อ่านต่อ...
โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร ?


    โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ ไวรัส (Rabies) ทำให้เก อ่านต่อ...


ดูทั้งหมด