ถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนมุกดาหาร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมุกดาหาร ครบรอบ ๗๐ ปี

วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีร่วมถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนมุกดาหาร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมุกดาหาร ครบรอบ ๗๐ ปี ณ ห้องประชุมแก้วกินรี โรงเรียนมุกดาหาร

เปิดการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารตามโครงการเฝ้าระวังพิทักษ์สุขภาพคนในชุมชนจากการบริโภคอาหารในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารตามโครงการเฝ้าระวังพิทักษ์สุขภาพคนในชุมชนจากการบริโภคอาหารในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารงานป้องกัน เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานฯและคณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว

ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้ง ๑๐/ ๒๕๖๑

วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้ง ๑๐/ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  

การประชุมโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายไตรรงค์ ถวิลไพร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนฯ อสม. หน่วยบริการ องค์กรเอกชน ชมรมต่างๆในเขตเทศบาล...

ร่วมงานบุญประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมงานบุญประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

พิธีมอบถ้วย พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล ให้กับเรือที่ชนะเลิศการแข่งขันเรือยาว และงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาไทย-ลาว

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีมอบถ้วย พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล ให้กับเรือที่ชนะเลิศการแข่งขันเรือยาว และงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาไทย-ลาว ( มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) โดยมี นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา, นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นางสุวรรณี...

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์บริการการท่องเที่ยว (วงเวียนน้ำพุ)  

เปิดงานเทศกาลออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดมุกดาหาร โดยเทศบาลเมืองมุกดาหาร - แขวงสะหวันนะเขต เปิดงานเทศกาลออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร กล่าวรายงาน ท่านคำพูน ตุไพทูน...

Follow us

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Latest news

ติดต่อสอบถามเบื้องต้น