กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดคำสายทอง ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดคำสายทอง

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดคำสายทอง ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดคำสายทอง  

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒ ปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสนามบินมุกดาหาร

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา๑๓.๓๐ น.นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ่ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒ ปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสนามบินมุกดาหาร ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ  

ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา๑๐.๓๐ น.นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และสมาชิก อปพร. ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคารฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองมุกดาหาร

งานประเพณี “บุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาตุ” ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมงานประเพณี “บุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาตุ” ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดป่าศิลาวิเวก ชุมชนค่ายลูกเสือ  

กิจกรรมปั่นแรลลี่เพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว ตามโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี”

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหารร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและการแข่งขันจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมปั่นแรลลี่เพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว ตามโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน "เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี"โดยเริ่มปั่นจากสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เทศบาลเมืองมุกดาหาร ถึงลานกิจกรรมหน้าวัดศรีบุญเรือง ระยะทาง ๘ กิโลเมตร และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๕๐๐ คน สำหรับกิจกรรมการปั่นจักรยานในครั้ง ที่...

วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานฯ ร่วมพิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองและธำรงความเป็นเอกราชสืบมาถึงปัจจุบัน

เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายกระทรวงมหาดไทย ในการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ อสม.ทั้ง ๓๔...

“วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานฯ ร่วมพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองและธำรงความเป็นเอกราชสืบมาถึงปัจจุบัน ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เทศบาลเมืองมุกดาหาร (ประมวลภาพ)

แถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี”

11 ม.ค. 62 เวลา 15.00 น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดย นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน แถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก เทศบาลเมืองมุกดาหาร

Follow us

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Latest news

ติดต่อสอบถามเบื้องต้น