โครงการเยี่ยมมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการของแม่และทารก เพื่อให้ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี จัดทำโครงการเยี่ยมมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการของแม่และทารก เพื่อให้ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ภายใต้โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ และบริการหน่วยปฐมพยาบาลในงานพิธีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน อสม.เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลากลางหมู่บ้าน ชุมชนนาโปใหญ่ ชุมชนแก้วกินรี...

ทำบุญตักบาตร และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหารครบรอบ ๓๖ ปี

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมทำบุญตักบาตร และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหารครบรอบ ๓๖ ปี

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๓ ต.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร (วงเวียนน้ำพุ)

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ฯลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ทั้งนี้...

โครงการมหกรรมตลาดนัดสุขภาพ 6 อ. โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน เครือข่ายสุขภาพ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี และประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกนสุขภาพฯ เป็นประธานเปิดงานตามโครงการมหกรรมตลาดนัดสุขภาพ 6 อ. โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน เครือข่ายสุขภาพ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ มุกดาหาร ชมรมผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารภาคเอกชน ชมรมTo be...

โครงการบริหารจัดการขยะร่วมใจ ลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน

วันที่ ๑ มี.ค.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดอบรมโครงการบริหารจัดการขยะร่วมใจ ลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดนิรมิต  

กิจกรรมและมอบตู้ยาสามัญ และถังขยะเปียกให้กับชมรมผู้สูงอายุศรีพัฒนามุกดาประเสริฐสามัคคี ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดหลักสอง

วันที่ ๙ พ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานฯ ร่วมกิจกรรมและมอบตู้ยาสามัญ และถังขยะเปียกให้กับชมรมผู้สูงอายุศรีพัฒนามุกดาประเสริฐสามัคคี ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดหลักสอง

มอบเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ ที่ประสบภัยน้ำท่วม จากพายุดีเปรสชั่น (เชิญติญ)

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นาง สุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานฯ มอบเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ ที่ประสบภัยน้ำท่วม จากพายุดีเปรสชั่น (เชิญติญ) ช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - ๒ สิงหาคม...

ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๑

วันที่ ๕ พ.ย.๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ ชั้น ๓

ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองมุกดาหาร

Follow us

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Latest news

ติดต่อสอบถามเบื้องต้น