กิจกรรมวันเทศบาล

วันที่ 24 เมษายน ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดกิจกรรมวันเทศบาล ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดวันเทศบาลขึ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ พิธีเปิดงานฯ การอ่านศาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย การพัฒนาทำความสะอาดสำนักงาน...

ประมวลภาพ วันที่ ๑๒-๑๓ เม.ย.2562 การประกวดมิสอินโดจีน

วันที่ ๑๑-๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดงานประเพณีสงกรานต์สองฝั่งโขงและการประกวดมิสอินโดจีน ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อสืบสานงานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น (ประมวลภาพ วันที่ ๑๒-๑๓ เม.ย.2562 การประกวดมิสอินโดจีน)

พิธีเปิดงานฯพิธีแห่อัญเชิญพระพุทธสิงห์สอง และการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

วันที่ ๑๑-๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดงานประเพณีสงกรานต์สองฝั่งโขงและการประกวดมิสอินโดจีน ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อสืบสานงานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น (ประมวลภาพ วันที่ ๑๓ เม.ย.2562 เวลา ๑๕.๐๐น.) พิธีเปิดงานฯพิธีแห่อัญเชิญพระพุทธสิงห์สอง และการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ)

เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดงานประเพณีสงกรานต์สองฝั่งโขงและการประกวดมิสอินโดจีน ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๑-๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดงานประเพณีสงกรานต์สองฝั่งโขงและการประกวดมิสอินโดจีน ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อสืบสานงานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น (ประมวลภาพ วันที่ ๑๓ เม.ย.2562 เวลา ๐๗.๐๐น.) พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีแห่เครื่องบรรณาการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมุกดาหาร)

พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดมุกดาหาร วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง)

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดมุกดาหาร...

พิธีทำน้ำอภิเษก ณ สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดมุกดาหาร วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง)

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดมุกดาหาร...

พิธีประกอบพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นายไตรรงค์ ถวิลไพร รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธีประกอบพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดมุกดาหาร...

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ ์

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นายไตรรงค์ ถวิลไพร รองนายกเทศมนตรีนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธี วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ ์" ณ...

ประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๒

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๓

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ”วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายเมธี แสนวิเศษ รองนายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"และงาน"วันข้าราชการพลเรือน" ประจำปี ๒๕๖๒...

Follow us

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Latest news

ติดต่อสอบถามเบื้องต้น