ร่วมกิจกรรม “bike อุ่นไอรัก” จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๙ ธ.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมกิจกรรม “bike อุ่นไอรัก” จังหวัดมุกดาหาร ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทศบาลเมืองมุกดาหารคัพ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลเมืองมุกดาหารคัพ ครั้งที่ ๒ ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลฯ โดยมีนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี เป็นเกียรติประธานเปิดการแข่งขัน และได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนทั้ง ๓๔ ชุมชน ณ สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนมุกดาหาร  

ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ เนื่องในโอกาสวันชาติแห่งราชอาณาจักรไทย ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

๗ ธ.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ เนื่องในโอกาสวันชาติแห่งราชอาณาจักรไทย ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สถานกุงสุลใหญ่ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯและหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ...

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณศูนย์บริการการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 9 / 2561

วันที่ 4 ธ.ค.2561 เวลา 14.00 น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 9 / 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ ชั้น 3

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่่ ๔ ประจำปี พ.ศ 2561

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.สภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่่ ๔ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมท้องถิ่น(ระดับเมือง) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔(เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๔

วันที่ ๒๑ พฤษจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมท้องถิ่น(ระดับเมือง) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔(เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๔ ณ ห้องประชุมสองฝั่งโขง ศาลาเรารักมุกดาหาร

เทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมกับชุมขนฯในเขตเทศบาล จัดตั้งองค์กฐินสามัคคี และทอดถวายองค์กฐิน ณ วัดนิรมิตร ชุมชนตาดแคน

วันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมกับชุมขนฯในเขตเทศบาล จัดตั้งองค์กฐินสามัคคี และทอดถวายองค์กฐิน ณ วัดนิรมิตร ชุมชนตาดแคน รวมยอดกฐิน เป็นเงินทั้งสิ้น 514,682.75 บาท

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานฯร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องแก้วมุกดา ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

Follow us

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Latest news

ติดต่อสอบถามเบื้องต้น