กิจกรรม “โต๊ะข่าวจังหวัด” ตามโครงการผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์พิธีเปิดงานอินโดจีนไนท์บาซ่า@มุก

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรม “โต๊ะข่าวจังหวัด” ตามโครงการผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์พิธีเปิดงานอินโดจีนไนท์บาซ่า@มุก ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมช้างน้าว โรงแรมมุกดาหารแกรนด์

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัย?มิสเตอร์เตือนภัย

๑๖ ส.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัย?มิสเตอร์เตือนภัย? ระดับชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมอาคารฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย เทศบาลเมืองมุกดาหาร

พิธีเปิดอบรมตามโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กแบบเชิงรุก

๒๗ ส.ค.๒๕๖๑ เวลา๐๙.๐๐น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมตามโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กแบบเชิงรุก ณ ห้องประชุมสองฝั่งโขง ศาลาเรารักมุกดาหาร

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  

ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานราชการเกี่ยวกับการเดินทางไปร่วมงานของประชาชนทั้งสองประเทศในการจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา จังหวัดมุกดาหาร-แขวงสะหวันนะเขต ประจำปี ๒๕๖๑

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานราชการเกี่ยวกับการเดินทางไปร่วมงานของประชาชนทั้งสองประเทศในการจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา จังหวัดมุกดาหาร-แขวงสะหวันนะเขต ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองภูผาเทิบชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

เปิดงานเทศกาลออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดมุกดาหาร โดยเทศบาลเมืองมุกดาหาร - แขวงสะหวันนะเขต เปิดงานเทศกาลออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร กล่าวรายงาน ท่านคำพูน ตุไพทูน...

เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายกระทรวงมหาดไทย ในการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ อสม.ทั้ง ๓๔...

พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุุกดาหาร มอบหมายให้ นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานฯและพนักงานครูเทศบาลฯ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ...

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองมุกดาหาร

วันที่ ๒๐ พ.ย.๒๕๖๒ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธาน เปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานเข้าร่วมการอบรมฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3

กิจกรรมปั่นแรลลี่เพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหารร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและการแข่งขันจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมปั่นแรลลี่เพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๒ ตามโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน "เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี" โดยเริ่มปั่นจากสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เทศบาลเมืองมุกดาหาร ถึงสวนหนองเม็กเฉลิมพระชนมายุ ๘๐ พรรษา เทศบาลเมืองมุกดาหาร รวมระยะทาง ๘ กิโลเมตร...

Follow us

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Latest news

ติดต่อสอบถามเบื้องต้น