วัน อปพร.ประจำปี ๒๕๒๖

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมงานพิธีชุมนุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดมุกดาหาร เนื่องในวัน อปพร.ประจำปี ๒๕๒๖ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกเทศบาลเมืองมุกดาหาร

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย”

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย"...

กิจกรรมปั่นแรลลี่เพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๓

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหารร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและการแข่งขันจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมปั่นแรลลี่เพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๓ ตามโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี” โดยเริ่มปั่นจากสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เทศบาลเมืองมุกดาหาร ถึงวัดป่าศรัทธาธรรม ชุมชนแก่นศิลานาลมโชย รวมระยะทาง ๕ กิโลเมตร...

โครงการบริหารจัดการขยะร่วมใจ ลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน

วันที่ ๑ มี.ค.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดอบรมโครงการบริหารจัดการขยะร่วมใจ ลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดนิรมิต  

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๓  

กิจกรรมปั่นแรลลี่เพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหารร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและการแข่งขันจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมปั่นแรลลี่เพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๒ ตามโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน "เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี" โดยเริ่มปั่นจากสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เทศบาลเมืองมุกดาหาร ถึงสวนหนองเม็กเฉลิมพระชนมายุ ๘๐ พรรษา เทศบาลเมืองมุกดาหาร รวมระยะทาง ๘ กิโลเมตร...

อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองมุกดาหาร

วันที่ ๒๐ พ.ย.๒๕๖๒ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธาน เปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานเข้าร่วมการอบรมฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3

มอบเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ ที่ประสบภัยน้ำท่วม จากพายุดีเปรสชั่น (เชิญติญ)

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นาง สุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานฯ มอบเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ ที่ประสบภัยน้ำท่วม จากพายุดีเปรสชั่น (เชิญติญ) ช่วงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - ๒ สิงหาคม...

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดคำสายทอง ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดคำสายทอง

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดคำสายทอง ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดคำสายทอง  

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒ ปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสนามบินมุกดาหาร

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา๑๓.๓๐ น.นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ่ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒ ปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสนามบินมุกดาหาร ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ  

Follow us

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Latest news

ติดต่อสอบถามเบื้องต้น