นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายฯโดยเฉพาะการติดตามเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลฯ

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายฯโดยเฉพาะการติดตามเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลฯ โดยมี นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานฯ ร่วมประชุมและรับมอบนโยบายฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร

ต้อนรับ นายอนุชิต สังฆสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะ ที่เดินทางมาตรวจราชการ ติดตามงานและรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองมุกดาหาร

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายนายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นตัวแทนต้อนรับ นายอนุชิต สังฆสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะ ที่เดินทางมาตรวจราชการ ติดตามงานและรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยมีคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนการงานฯ...

พิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.รุ่นที่ ๑ / ๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมาย ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.รุ่นที่ ๑ / ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ฝึกอบรม...

กิจกรรมวันเทศบาล

วันที่ 24 เมษายน ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดกิจกรรมวันเทศบาล ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดวันเทศบาลขึ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ พิธีเปิดงานฯ การอ่านศาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย การพัฒนาทำความสะอาดสำนักงาน...

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ ์

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นายไตรรงค์ ถวิลไพร รองนายกเทศมนตรีนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธี วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ ์" ณ...

พิธีทำน้ำอภิเษก ณ สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดมุกดาหาร วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง)

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดมุกดาหาร...

กิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.ที่๑๐) อุบลราขธานี จัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อาคารฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ...

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ดาบตำรวจวิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนการงานฯ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ" พ.ศ.๒๕๖๒ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร

ร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ที่ ถึงแก่อสัญกรรม

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นายไพศาล สีนาคล้วน ปลัดเทศบาลฯ นำคณะหัวหน้าส่วนการงานฯ ร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ...

Follow us

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Latest news

ติดต่อสอบถามเบื้องต้น