ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒

วันที่ ๔ ม.ค.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดย นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร

ร่วมงานบุญประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมงานบุญประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เปิดงานเทศกาลออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดมุกดาหาร โดยเทศบาลเมืองมุกดาหาร - แขวงสะหวันนะเขต เปิดงานเทศกาลออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร กล่าวรายงาน ท่านคำพูน ตุไพทูน...

ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา๑๐.๓๐ น.นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และสมาชิก อปพร. ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคารฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองมุกดาหาร

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมันที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมันที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ โดยในระเบียบวาระ ได้กำหนดให้มีการเลือกรองประธานสภาเทศบาลฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง และที่ประชุมฯได้เสนอชื่อ นายกำพล ศรีมณีพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร

ทำบุญตักบาตร และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหารครบรอบ ๓๖ ปี

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมทำบุญตักบาตร และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหารครบรอบ ๓๖ ปี

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่่ ๔ ประจำปี พ.ศ 2561

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.สภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่่ ๔ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร

การประชุมโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายไตรรงค์ ถวิลไพร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนฯ อสม. หน่วยบริการ องค์กรเอกชน ชมรมต่างๆในเขตเทศบาล...

เทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมกับชุมขนฯในเขตเทศบาล จัดตั้งองค์กฐินสามัคคี และทอดถวายองค์กฐิน ณ วัดนิรมิตร ชุมชนตาดแคน

วันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมกับชุมขนฯในเขตเทศบาล จัดตั้งองค์กฐินสามัคคี และทอดถวายองค์กฐิน ณ วัดนิรมิตร ชุมชนตาดแคน รวมยอดกฐิน เป็นเงินทั้งสิ้น 514,682.75 บาท

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๒ ส.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น.นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Follow us

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Latest news

ติดต่อสอบถามเบื้องต้น