โครงการชุมชนต้นแบบในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน จัดโดยงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 4 กันยายน2561 เวลา 9:00 น นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนนท์นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบมายนายเฉลียว ดีวงค์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการชุมชนต้นแบบในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน จัดโดยงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร ณ ห้องประชุมสองฝั่งโขง ศาลาเรารักมุกดาหาร จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก เทศบาลเมืองมุกดาหารจึงได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อให้ชุมชนได้เฝ้าระวังโรค เตรียมชุมชนวางแผนการดำเนินงานในชุมชนไม่ให้เกิดโรคและหาแนวทางนวัตกรรมใหม่ๆสามารถนำมาในชุมชนให้เกิดผลง่ายขึ้น เพื่อเตรียมรับจะเกิดการระบาดอย่างหนักในปี 2562

ประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งเรือออกพรรษา จังหวัดมุกดาหาร – แขวงสะหวันนะเขต ประจำปี ๒๕๖๑ (ตีช้างน้ำนอง แข่งเรือยาวโบราณ สานประเพณีสองฝั่งโขง เชื่อมโยงวัฒนธรรมไหลกะจู้ )

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร มอบหมายให้นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร และนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตร พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งเรือออกพรรษา จังหวัดมุกดาหาร...

พิธีเปิดงานอินโดจีนไนท์บาซาร์ @ มุก ณ บริเวณ ตลาดอินโดจีน เทศบาลเมืองมุกดาหาร

๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับเทศบาลเมืองมุกดาหาร เปิดงานอินโดจีนไนท์บาซาร์ @ มุก ณ บริเวณ ตลาดอินโดจีน เทศบาลเมืองมุกดาหาร ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เทศบาลฯได้ร่วมเฉลิมฉลอง ๓๖ ปี จังหวัดมุกดาหาร และในงานมีกิจกรรมออกร้านจำหน่ายอาหาร สินค้าราคาถูก การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและอื่นๆอีกมากมาย

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือนสิงหาคม

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือนสิงหาคม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ

งานแถลงข่าว การจัดงาน ๓๖ ปี จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน ๓๖ ปี จังหวัดมุกดาหาร ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล

พิธีวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยาจันทรศรีสุราชอุปราชามันธาตุราช (เจ้าจันทกินรี)

๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยาจันทรศรีสุราชอุปราชามันธาตุราช (เจ้าจันทกินรี) ณ สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

๒๐ ส.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัติ และวาระที่...

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมันที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมันที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ โดยในระเบียบวาระ ได้กำหนดให้มีการเลือกรองประธานสภาเทศบาลฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง และที่ประชุมฯได้เสนอชื่อ นายกำพล ศรีมณีพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร

พิธีเปิดอบรมตามโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กแบบเชิงรุก

๒๗ ส.ค.๒๕๖๑ เวลา๐๙.๐๐น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมตามโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กแบบเชิงรุก ณ ห้องประชุมสองฝั่งโขง ศาลาเรารักมุกดาหาร

กิจกรรม “โต๊ะข่าวจังหวัด” ตามโครงการผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์พิธีเปิดงานอินโดจีนไนท์บาซ่า@มุก

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรม “โต๊ะข่าวจังหวัด” ตามโครงการผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์พิธีเปิดงานอินโดจีนไนท์บาซ่า@มุก ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมช้างน้าว โรงแรมมุกดาหารแกรนด์

Follow us

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Latest news

ติดต่อสอบถามเบื้องต้น