งานแถลงข่าว การจัดงาน ๓๖ ปี จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน ๓๖ ปี จังหวัดมุกดาหาร ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล

พิธีวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยาจันทรศรีสุราชอุปราชามันธาตุราช (เจ้าจันทกินรี)

๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยาจันทรศรีสุราชอุปราชามันธาตุราช (เจ้าจันทกินรี) ณ สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

โครงการชุมชนต้นแบบในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน จัดโดยงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 4 กันยายน2561 เวลา 9:00 น นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนนท์นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบมายนายเฉลียว ดีวงค์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการชุมชนต้นแบบในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน จัดโดยงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร ณ ห้องประชุมสองฝั่งโขง ศาลาเรารักมุกดาหาร จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก เทศบาลเมืองมุกดาหารจึงได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อให้ชุมชนได้เฝ้าระวังโรค เตรียมชุมชนวางแผนการดำเนินงานในชุมชนไม่ให้เกิดโรคและหาแนวทางนวัตกรรมใหม่ๆสามารถนำมาในชุมชนให้เกิดผลง่ายขึ้น เพื่อเตรียมรับจะเกิดการระบาดอย่างหนักในปี 2562

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือนสิงหาคม

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือนสิงหาคม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ

พิธีเปิดอบรมตามโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กแบบเชิงรุก

๒๗ ส.ค.๒๕๖๑ เวลา๐๙.๐๐น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมตามโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กแบบเชิงรุก ณ ห้องประชุมสองฝั่งโขง ศาลาเรารักมุกดาหาร

ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานราชการเกี่ยวกับการเดินทางไปร่วมงานของประชาชนทั้งสองประเทศในการจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา จังหวัดมุกดาหาร-แขวงสะหวันนะเขต ประจำปี ๒๕๖๑

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานราชการเกี่ยวกับการเดินทางไปร่วมงานของประชาชนทั้งสองประเทศในการจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา จังหวัดมุกดาหาร-แขวงสะหวันนะเขต ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองภูผาเทิบชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

กิจกรรม “โต๊ะข่าวจังหวัด” ตามโครงการผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์พิธีเปิดงานอินโดจีนไนท์บาซ่า@มุก

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรม “โต๊ะข่าวจังหวัด” ตามโครงการผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์พิธีเปิดงานอินโดจีนไนท์บาซ่า@มุก ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมช้างน้าว โรงแรมมุกดาหารแกรนด์

ประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

๒๐ ส.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัติ และวาระที่...

ต้อนรับคณะสื่อมวลชนเพื่อเข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงาน ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และเขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร

๑๖ ส.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชนเพื่อเข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงาน ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และเขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร ณ ศาลาเรารักมุกดาหาร

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัย?มิสเตอร์เตือนภัย

๑๖ ส.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัย?มิสเตอร์เตือนภัย? ระดับชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมอาคารฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย เทศบาลเมืองมุกดาหาร

Follow us

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Latest news

ติดต่อสอบถามเบื้องต้น