งานสืบสานบุญประเพณีสงกรานต์ พิธีสรงน้ำพระราชทาน พระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๗

0
462

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมงานสืบสานบุญประเพณีสงกรานต์ พิธีสรงน้ำพระราชทาน พระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

IMG_9086.jpg IMG_9165.jpg IMG_9213.jpg IMG_9183.jpg IMG_9178.jpg IMG_9158.jpg IMG_9192.jpg S__121659560.jpg IMG_9109.jpg