งานไฟฟ้า ออกซ่อมแมซ่อมไฟฟ้าสาธารณะที่ชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล

0
2665

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้ งานไฟฟ้ กองช่าง ออกซ่อมไฟฟ้าสาธารณะที่ชุมชนสามมัคคีธรรม ซอยคุ้มพล ซอยพัฒนา ซอยพัฒนา๑ ซอยศึกษาภัณฑ์ ชุมชนนาโปกลาง ซอยศรีประเสริฐ1 ซอยตาดแคน๑๕ ซอยนิติรัฐ ถนนยุทธพัฒน์ ถนนพิทักษ์พนมเขต และทำการตัดต้นไม้ร่วมกับงานสวนสาธารณะที่สถานีตำรวจน้ำ มุกดาหาร

18877_0.jpg 18874_0.jpg