ฝ่ายป้องกัน ร่วมกับ กองคลัง เทศบาลเมืองมุกดาหาร ลงพื้นที่ติดตามการจัดระเบียบ ตลาดเทศบาล ๑

0
6005

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ร่วมกับ กองคลัง เทศบาลเมืองมุกดาหาร ลงจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าที่ตลาดเทศบาล ๑ พร้อมชี้แจ้งระเบียบเกี่ยวกับการเข้าใช้ประโยชน์ตลาดเทศบาล ๑ โดยผู้ที่มีความประสงค์ใช้ประโยชน์พื้นที่ หรือแผงจำหน่ายสินค้า ต้องได้รับอนุญญาตและเข้าทำสัญญากับเทศบาลฯ ตามระเบียบและกฎหมาย ทั้งนี้ เทศบาลฯ ได้ดำเนินการปรับปรุง ขอคืนทางเท้า และขอความร่วมมือจากร้านค้างดจำหน่ายสินค้าบนทางเท้า เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดเทศบาล ๑

142464_0.jpg 649957_0.jpg 142516_0.jpg 650006_0.jpg